همشهری آنلاین: نتایج یک مطالعه حاکی است نوشیدن چای قبل از مصرف استامینوفن باعث بهبود اثربخشی این دارو می‌شود.

چای

محسن حجت مربی گروه داخلی دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) مطالعه‌ای را با هدف بررسی اثر مصرف چای بر بهبود اثربخشی استامینوفن انجام داده است.

برای انجام این مطالعه، 120 بیمار با شکایت از سردرد که به بیمارستان شهید مطهری شهرستان جهرم مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. 58 بیمار به عنوان گروه آزمایش ابتدا یک لیوان چای نوشیدند و پس از گذشت 20 دقیقه یک قرص 325 میلی گرمی استامینوفن به آن‌ها داده شد و 62 بیمار نیز در گروه کنترل ابتدا یک لیوان آب گرم به جای چای می‌نوشیدند و پس از 20 دقیقه به آن‌ها نیز یک قرص 325 میلی گرمی استامینوفن داده شد.[چای و قهوه بنوشید تا سکته نکنید]

به گزارش ایسنا، نتایج نشان داد که مصرف چای قبل از دریافت استامینوفن به صورت معنی‌داری شدت درد را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش داد، به علاوه بین دو گروه تفاوت معنی‌داری از نظر سن و جنسیت نبود.

این پژوهش در فصلنامه گیاهان دارویی به چاپ رسیده است.

کد خبر 116141
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار