همشهری آنلاین: والدین پیش از اینکه کلید ماشین را به فرزندان نوجوانشان بدهند، باید در مورد اهمیت رانندگی ایمن‌ با آنها صحبت کنند.

رعایت نکات زیر می تواند ایمنی نوجوان شما را پشت فرمان ماشین  تضمین کند:

• نگذارید نوجوانتان هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده کند.

• در مورد تعداد دوستانی که او اجازه دارد همراه هم در یک بار سوار ماشین کند، حدودی قائل شوید.

• اجازه ندهید نوجوانان در ساعات آخر شب بدون حضور یک بزرگتر ماشین برانند.

• نگذارید نوجوانان هنگامی که خسته، تحت فشار یا آشفته هستند رانندگی کنند.

• نقشه‌ها و راهنماهای لازم را در ماشین بگذارید.

• به نوجوانان اهمیت  تبعیت از محدودیت‌های سرعت و بستن کمربند ایمنی را گوشزد کنید.

 HealthDay News,21 Dec.,2006

کد خبر 11566

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار