همشهری آنلاین: آکادمی بیماری‌های اطفال امریکا می‌گوید کودکانی که مدت بیش از حدی را به تماشای تلویزیون می‌گذرانند، ممکن است به رفتارهای پرخاشگرانه دست بزنند و به درگیر شدن در فعالیت‌های خطرآفرین و ناسالم گرایش پیدا می‌کنند.

والدین باید در مورد تماشای تلویزیون قواعدی را برای کودکانشان تعیین کنند، از جمله محدود کردن زمان تماشای تلویزیون به حداکثر یک تا دو ساعت در روز، و  نیز تماشا نکردن تلویزیون هنگام انجام تکالیف مدرسه.

 برنامه‌هایی که کودکتان اجازه دارد ببیند را با دقت انتخاب کنید و هر وقت که می‌توانید همراه او آن برنامه‌ها را تماشا کنید.

 سعی کنید از تماشای برنامه‌هایی که ممکن است پیام‌های کلیشه‌ای یا نامناسب را به کودکان انتقال دهد پرهیز کنید.

همچنین  ویدئوهای آموزشی مناسب را که به یادگیری و رشد و نمو ذهنی کودک کمک می‌کند برای او تهیه کنید.

HealthDay News, 18 Dec. ,2006

کد خبر 11333

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان