اخیرا دست‌اندرکاران بخش حمل‌ونقل هوایی کشور از افزایش نرخ بلیت هواپیما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده‌اند

Air Travel

با حسین خانلری، رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • دیدگاه‌های اخیر مطرح شده در زمینه علل و پیامدهای افزایش نرخ بلیت هواپیما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این انتظار وجود دارد که آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها در صنعت هوانوردی موجب افزایش کیفیت و بهبود سرویس‌دهی و خدمات مناسب‌تر به مردم شود. باید ارتباط ظریف بین آزا‌د‌سازی‌ نرخ بلیت هواپیما و افزایش خدمات‌دهی تبیین و مشخص شود. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها باید موضوع ایمنی و سلامت پروازها در اولویت نخست قرار گرفته و آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیما و افزایش قیمت‌ها نیز با این هدف دنبال شده و در نهایت افزایش ایمنی را به‌دنبال داشته باشد.

  • آیا افزایش نرخ بلیت هواپیما متضمن ایمنی پروازها بوده یا این امر تنها به‌دلیل افزایش نرخ سوخت و هزینه‌های پرواز اعمال می‌شود؟

دستگاه‌های حاکمیتی مانند سازمان هواپیمایی کشوری باید ضمانت لازم برای مشهود بودن نتایج مستقیم افزایش نرخ بلیت هواپیما در بهبود کیفیت خدمات و ایمنی پروازها را به مردم بدهند. این انتظار وجود دارد که شرکت‌های هواپیمایی با آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیما تامین قطعات و بهبود سرویس‌دهی به مسافران را دنبال کنند.

بر این اساس باید دستگاه‌های حاکمیتی به نظارتی بسیار قوی به شیوه‌ای مدیریت کنند که پیامد هدفمند کردن یارانه‌ها در وهله نخست افزایش ایمنی پروازها و در مرحله بعد انجام بموقع پروازها و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مسافران، کاهش تاخیر پروازها و دسترسی آسان مردم به بلیت برای انجام پروازهای داخلی و خارجی باشد. به‌طور یقین وقتی پروازها بدون تاخیر انجام شود به شکل دیگری با کاهش اتلاف وقت، هزینه پروازها برای مردم و برخی دستگاه‌های دولتی که استفاده بیشتری از حمل‌ونقل دارند نیز کمتر می‌شود.

  • با توجه به سهم عمده بخش دولتی در ناوگان هوایی آیا می‌توان مشکلات کنونی در زمینه کیفیت و ایمنی پروازها را با تکیه بر ضعف بنیه مالی شرکت‌های هواپیمایی توجیه کرد؟

نمی‌توان مشکلات کنونی صنعت حمل‌ونقل هوایی را تنها در سایه ضعف بنیه مالی ایرلاین‌ها توجیه کرد و با آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیما نیز ضرورت دارد تا دستگاه‌های حاکمیتی در صنعت هوانوردی به‌گونه‌ای بر این فرایند نظارت داشته باشند که بهبود کیفی ایمنی و خدمات برای مردم محسوس باشد.

  • آیا می‌توان سوانح اخیر را ناشی از ضعف بنیه مالی شرکت‌های هوایی قلمداد کرد؟

نمی‌توان سوانح اخیر را ناشی از ضعف مالی شرکت‌های هواپیمایی قلمداد کرد بلکه باید موضوع را در مدیریت ایمنی و برخی مقوله‌های دیگر جست‌وجو کرد. در زمینه سوانح اخیر نیز مسئولان باید اظهارنظر کنند.

  • افزایش نرخ بلیت هواپیما تا چه حد قادر به نوسازی ناوگان هوایی برای جلوگیری از سوانح است؟

گرچه افزایش نرخ بلیت هواپیما نمی‌تواند تضمینی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور و ایمنی پرواز ناشی از آن باشد اما در صورتی که دستگاه‌های حاکمیتی شرکت‌های هواپیمایی را ملزم کنند تا نسبت به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اقدام کرده و از سوی دیگر تسهیلات بانکی لازم برای این منظور پیش‌بینی و مقررات کنونی برای ورود هواپیما تسهیل شود، می‌توان بهبود کیفیت خدمات با نوسازی ناوگان را نیز شاهد بود.

کد خبر 114947

برچسب‌ها