همشهری آنلاین: کتاب «احیای تمدن ایرانی اسلامی»نوشته دکتر مهدی سنایی از سوی انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به بازار کتاب عرضه شد

مهدی سنایی

به گزارش همشهری‌آنلاین فصل نخست کتاب حاضر به طرح دیدگاه‌ها و نظریه های فرهنگ و تمدن اختصاص دارد و مولف در آن آراء و عقاید اندیشمندانی نظیر ابن‌خلدون ، اسوالد اشپنگر ، ویکو ، هردر ، هگل ، توین بی و هانتینگتون سناییرا مورد بحث و بررسی قرار داده است.

در فصل دوم به تمدن ایرانی اسلامی و مظاهر علمی، فرهنگی، هنری و ... آن که در اندیشمندان و متفکران بزرگی نظیر فردوسی، فارابی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، غزالی خواجه نظام الملک، خواجه نصیر الدین طوسی و ... متجلی گشته است، اشاره شده و در فصل سوم علل افول تمدن ایرانی اسلامی را از سه منظر ذهنی ـ فرهنگی، اقتصادی و مداخله خارجی بررسی شده است.

در فصل چهارم مولف به مرور ایده‌ها و طرح‌های تمدن سازانه‌ای پرداخته که از سوی متفکران، اندیشمندان و حکمرانان ایرانی در دو وجه مذهبی و غیر مذهبی ارائه شده است. در نهایت در فصل آخر بررسی راهکارهای داخلی و خارجی احیای تمدن ایرانی ـ اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

مولف معتقد است در این کتاب طرح مشخصی برای احیای تمدن ایرانی-اسلامی عرضه کرده و زوایای مختلف آن در ابعاد سیاست داخلی و خارجی را به بحث گذاشته شده است

کد خبر 114602
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ادبیات و کتاب

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز