همشهری آنلاین: کلمه google در چاپ بعدی لغت‌نامه میریام - وبستر به عنوان یک فعل لازم به معنای "استفاده از موتور جستجوی Google برای به دست آوردن اطللاعات ... از اینترنت" ذکر می‌شود.

گوگل به این ترتیب دیگر تنها یک اسم خاص نیست و به نشان‌های تجاری دیگری  مانند کلینکس و زیراکس می‌پیوندد که باهمگانی شدن، زبان انگلیسی را تغییرداده‌‌اند. موتور جستجوی امروز فراگیرشده گوگل در سال 1998 نسخه بتای خود را به کار انداخت.

گوگل اکنون در قلمرو زبان انگلیسی کاربردهای ویژه خود را هم پیدا کرده است. مثلا در چند سال اخیر هر کسی که برای اولین بار به دیدن شخص غریبه‌ای می‌رود ممکن است توسط  اطرافیانش در معرض این سوال قرار گیرد:" آیا سابقه اش را گوگل کرده‌ای؟" گوگل در این کاربرد به معنای  گیر اوردن اطللاعات درباره آن فرد یا  یه صورت دقیقتر به معنای پیدا کردن سوابق اوست.

ماه قبل لغت‌نامه انگلیسی آکسفورد  کلمه گوگل را البته با  حرف بزرگ به همین معنا  فهرست کرد و سال قبل هم چهارمین چاپ لغت‌نامه  استرالیایی ماکاری  google  را هم به معنای فعل لازم و  و هم به عنوان اسم ( می‌خواهم یک گوگل انجام دهم) ذکر کرده بود.

البته گوگل با وارد شدن به لغت‌نامه ممکن است تاوان‌هایی هم بپردازد. شرکت گوگل در آخرین سندی  که برای "کمیسیون تامینات و داد و ستد آمریکا"  فرستاده از جمله اشاره می‌کند که  " این خطر وجود دارد که کلمه Google   آنقدر کاربرد عام یابد که  به معنای " جستجو کردن" به کار رود؛ در این صورت ما اختیارمان بر این علامت تجاری را از دست می‌دهیم و  دیگران ممکن است برای ارجاع به محصولاتشان از آن استفاده کنند و حق انحصاری ما را به خطر بیاندازند."

این هم لینک مدخل گوگل در  میریام - وبستر آنلاین

کد خبر 1090

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار