گروه اجتماعی: پرداخت وام ضروری بازنشستگان از سر گرفته می‌شود و دستورالعمل اجرایی برای پرداخت این وام‌ها به مدیران استان‌ها ابلاغ شد.

سیدعباس حسینی،‌ مدیرکل اقتصادی سازمان بازنشستگی کشور، با اعلام این خبر گفت: «بودجه این وام تنها از سوی سازمان بازنشستگی کشور تامین شده ‌است.»

میزان بودجه در نظر گرفته شده برای این وام 5 میلیارد و 400 میلیون تومان از سوی سازمان بازنشستگی در نظر گرفته شده بود و معادل همین بودجه نیز می‌بایست از سوی بانک صادرات برای وام‌های ضروری بازنشستگان اختصاص می‌یافت.

حسینی با اشاره به عدم تامین بخش دوم این بودجه از سوی بانک صادرات افزود: «برای تامین بودجه کامل این وام‌ها با عدم همکاری بانک صادرات روبه‌رو شدیم بنابراین تنها با اعتبار در نظر گرفته شده از سوی سازمان بازنشستگی کشوری این وام‌ها پرداخت خواهد شد.»

به گفته حسینی این وام بر اساس اولویت‌بندی‌هایی که وجود دارد به بازنشستگان متقاضی پرداخت می‌شود. مهلت صرف بودجه این وام تا پایان سال جاری عنوان شده است.

از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که از این پس تعهد کسر اقساط عقب‌افتاده برای بازنشستگان زیر پوشش این سازمان را صادر خواهد کرد.

بنا بر تصمیم سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد  تسهیلات و رفع مشکل دریافت وام بازنشستگان و مستمری‌بگیران از بانک‌های کشور تضمین بازپرداخت این وام‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی تعهد داده می‌شود.

با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود که تعداد زیادی از مستمری‌بگیران خواستار دریافت وام از بانک مسکن هستند بنابراین صدور گواهی باید با در نظرگرفتن میزان مبلغ تعهد و مبلغ دریافتی مستمری‌بگیر انجام شود، به قسمی که میزان اقساط تمامی وام‌هایی که توسط مستمری‌بگیر باید پرداخت شود، بیش از 60 درصد حقوق آنان نباشد.

 براساس دستورالعمل صادرشده تخصیص سهمیه هر شهرستان بر اساس تعداد‌ مستمری‌ بگیرانی  است که از سوی ادارات کل تامین اجتماعی به شعب اعلام می‌شود و شعب پس از ابلاغ سهمیه توسط اداره کل استان با اعلام نتایج به کانون‌های بازنشستگی مستقر در شهرستان، بازنشستگان متقاضی را براساس اولویت به این کانون‌ها معرفی می‌کنند.

کد خبر 10205

برچسب‌ها