همسر آزاری

  • تجربه ۹۱ درصد زنان ایرانی از خشونت روانی در دوران قرنطینه

    تجربه ۹۱ درصد زنان ایرانی از خشونت روانی در دوران قرنطینه

    عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان درباره شرایط ایران در خصوص افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید ۱۹ و قرنطینه، مدعی شد: نتایج مطالعه‌ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی در ایران انجام شده، بیانگر این است که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی بوده است.