محمدجواد ظریف

محمد جواد ظریف متولد ۱۳۳۸ در شهر تهران، دیپلمات ایرانی است. وی در مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده ۲۸۱/ موافق: ۲۳۲ رای؛ مخالف: ۳۶ رأی؛ ممتنع: ۱۳ رأی) از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر امور خارجه مشغول به فعالیت شد. ظریف همچنین در دولت دوازدهم نیز به عنوان وزیر امور خارجه انجام وظیفه کرد.