مجارستان

  • ماسک مخصوص کنسرت رفتن هم به بازار آمد

    ماسک مخصوص کنسرت رفتن هم به بازار آمد

    در حالی که مردم به فکر خلاصی هرچه زودتر از ویروس کرونا و شیوه‌نامه‌های مقابله با این ویروس هستند، یک مبتکر ماسک مجهز به هدفون را حتی برای دوره بعد از ویروس کرونا به بازار فرستاد تا یکی از ابتکارات مرتبط با ویروس کرونا به ثبت رسیده باشد.