لوازم‌ گاز سوز

  • قبض‌های گاز هم به زودی نجومی می‌شود؟

    قبض‌های گاز هم به زودی نجومی می‌شود؟

    پیشنهاد وزارت نفت برای افزایش جهشی قیمت گاز در پلکان‌های بالای مصرفی نه تنها باعث کنترل مصرف این اقشار می‌شوند بلکه مانع از سرازیر شدن یارانه پنهان به جیب افرادی می‌شود که خود غالبا ثروتمند هستند.