تهران

تهران پایتخت ایران به عنوان پر جمعیت‌ترین شهر کشور، از نظر مساحت شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در دنیا جزو بزرگترین شهرها می‌باشد که از آن به عنوان ابر شهر یاد می‌کنند. این شهر با حدود ۹ میلیون نفر جمعیت، بیست و سومین شهر پرجمعیت جهان، پرجمعیت‌ترین شهر غرب آسیا و دومین کلان‌شهر پرجمعیت خاورمیانه است.