تختی

  • ویدئو |  ناگفته‌های پایان عمر تختی و مسئله خودکشی یا قتل

    ویدئو |  ناگفته‌های پایان عمر تختی و مسئله خودکشی یا قتل

    محمدرضا طالقانی، رئیس اسبق فدراسیون کشتی مهمان امروز برنامه دست خط بود. او در بخشی از این برنامه در پاسخ مجری درباره مرگ تختی گفت: برای ما چه فرقی می کند آقا تختی را کشتند یا خود را کشته است.... شهلا توکلی (همسر تختی)، یک اسطوره است چرا سالهای زیادی تهمت شنیده است. جزئیات را در این ویدئو ببینید.