اردبیل

استان اردبیل در شمال غربی فلات ایران، با بیش از ۱۸ هزار و ۵۰ کیلومتر مربع، یک درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. چهار شهرستان این استان در طول ۵/۲۸۲ کیلومتر با جمهوری آذربایجان هم مرزاند. در ۱۵۹ کیلومتر از این مرز، رودهای ارس و بالهارود جریان دارند.