همشهری‌آنلاین: رئیس شورای شهر تهران در ادامه برنامه کشف تهران از منطقه ۷ شهرداری بازدید بعمل آورد.

احمد مسجد جامعی بهمراه شهردار منطقه 7، و جمعی از خبرنگاران روز جمعه 22 فروردین در ادامه برنامه کشف تهران از دیزی سرای قصر، بافت فرسوده نظام آباد، فدراسیون ورزشی ناشنوایان، کلیسای آشوری، بیمارستان 502 ارتش، خاک نگار مقدم، منزل استاد نوری، موزه عکاسخانه شهر، دانشگاه تربیت معلم خوارزمی، کنیسه یهودیان و دیگر قسمت‌های منطقه 7 شهرداری بازدید بعمل آورد.

برچسب‌ها

۲۹ فروردین ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۱