همشهری آنلاین: اعماق دریاها آنچنان که فکر می‌کنید تاریک نیست، اگر از هر ۱۵۰ گونه ماهی شبتاب و درخشانی که به تازگی کشف شده‌اند چند ماهی در تاریکی اعماق دریا پرسه بزنند، دیگر تاریکی وجود نخواهد داشت.

براساس گزارش ایندیپندنت، ماهی‌های بیوفلورسنس نور را از محیط جذب کرده و آن را از طریق پروتئین‌هایی ویژه به رنگ تبدیل کرده و بازتاب می‌دهند. این 180 گونه جدید طی اولین پروژه تحقیقی جدی کشف ماهی‌های بیوفلورسنس در اعماق دریاها کشف شده‌اند.

به گفته محققان برخلاف تصور رایج،‌ در تاریکی دریاها نمایشگاهی از نور برقرار است. کشف این گونه‌های جدید درخشان علاوه براینکه می‌تواند به توسعه کاربرد پروتئین‌های فلورسنس در تحقیقات بیوپزشکی کمک کند، به دلیل تنوع طیف‌های رنگی که در میان آنها مشاهده شده موجب شگفتی محققان شده‌است.

در میان این گونه‌ها نمونه‌هایی دیده می‌شوند که تنها دور چشمشان درخشان است اما گونه‌هایی نیز وجود دارند که کل بدنشان با رنگ‌های درخشان پوشیده شده‌است. به گفته محققان این ویژگی پیش از این در میان مرجان‌‌ها، عروس‌های دریایی و حتی حیوانات خشکی از قبیل پروانه‌ها و طوطی‌ها مشاهده شده‌بود، اما تاکنون تنها چند مورد معدود از ماهی‌های بیوفلورسنس در تحقیقات مختلف مطرح شده‌بودند.

بیوفلورسنس با پدیده زیست‌تابی که در 80 تا 90 درصد از حیوانات دریایی از قبیل فرشته‌ماهی وجود دارد متفاوت است،‌ در زیست‌تابی حیوانات با ترکیب مواد شیمیایی درون بدنشان از خود نور ایجاد می‌کنند. در مقابل حیوانات بیوفلورسنس نور را تولید نمی‌کنند،‌بلکه آن را جذب کرده و با استفاده از پروتئین‌هایی ویژه رنگ آن را تغییر داده و آن را بازمی‌تاباند. از این رو این حیوانات نسبت به جانداران زیست‌تاب در اعماق کمتری از دریا زندگی می‌کنند.

محققان همچنین دریافته‌اند برخی از این ماهی‌ها به نوعی از خود نور منتشر می‌کنند که تنها ماهی‌هایی از همان گونه توانایی دیدن این نور را دارند تا به این شکل نوعی ارتباط پنهان از چشم شکارچیان را بایکدیگر برقرار کنند.

برچسب‌ها

۲۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۸