همشهری آنلاین: کرم ابریشم از تظاهر کردن به این که یک مار است تا تبدیل شدن به یک موجود پر از تیغ، از راه‌های مختلف برای دفاع شخصی و فراری دادن سایر شکارچیان طبیعت استفاده می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی که کرم ابریشم در پیله می‌رود برای سایر شکارچیان ساده است که پروانه شدن آن را تهدید کنند، از این رو کرم ابریشم که از توانایی تبدیل شدن به یک مار برخوردار است، می‌تواند تظاهر کند که یک مار است و پروانه بید از آن دسته کرم‌های ابریشم است که می‌تواند حرکات یک مار را تقلید کند.

 

وقتی که این موجود مورد تهدید قرار می‌گیرد پاها و سرش را می‌کشد و قسمت جلوی بدن خود را پهن می‌کند تا شبه به یک مار به نظر برسد.

کرم ابریشمی که بعدها به پروانه بید تبدیل می‌شود تنها کرم ابریشمی نیست که با تدبیرهای منحرف کننده تلاش می‌کند از شر شکارچیان طبیعت در امان بماند.

هم کرم ابریشم پروانه بید و هم پروانه دم فاخته‌ای دارای یک جفت چشم بزرگ روی بدنشان هستند که آنها را ترسناک جلوه می‌دهد و موجب می‌شود که شکارچی پیش از حمله تعلل کند.

سایر کرمهای ابریشم با روش‌هایی چون دسته‌ای موی بلند، تیغ و ابزارهای دیگری که به سم آغشته شده تلاش می‌کنند شکارچیان را دور کنند.

برچسب‌ها

۱۲ دی ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۵