همشهری آنلاین: ناسا اولین تصاویر دیجیتالی پروژه فضایی "جمینی" را که پیش از اجرای ماموریت آپولو فضانوردان را به مدار می‌برد منتشر کرد مهم‌ترین اهداف این مأموریت تمرین نزدیک و متصل شدن دو فضاپیمای سرنشین‌دار به یکدیگر و فعالیت خارج از فضاپیمای فضانوردان بود

 

پروژه جمینی (جوزا) از 1964 تا 1966 دومین برنامه پرواز انسان به فضا بود که ناسا پس از ماموریت "مرکوری" (عطارد) اجرا کرد و در مدت آن، فضانوردان آمریکایی را به مدار برد.

پس از پایان یافتن ماموریت "جمینی"، آژانس فضایی آمریکا برنامه فضایی آپولو را آغاز کرد که در سال 1969 انسان را به سطح ماه رساند.

به گزارش مهر، از میان مهمترین اهداف جمینی، تمرین نزدیک و متصل شدن دو فضاپیمای سرنشین دار به یکدیگر، فعالیت خارج از فضاپیمای فضانوردان، مطالعه بر روی اثرات اقامت بلند مدت انسان در فضا و آزمایش سیستم‌هایی که در ماموریت آپولو از آنها استفاده شد، مورد آزمایش قرار گرفتند.

اکنون ناسا با اسکن تصاویری که در مدت اجرای این برنامه فضایی گرفته شده بود "آرشیو دیجیتالی آنلاین پروژه جمینی" را راه اندازی و اولین سری از این تصاویر دیجیتالی را منتشر کرد.

این آرشیو حاصل همکاری مرکز فضایی جانسون ناسا و دانشگاه ایالتی آریزونا است که برای اولین بار عکس‌های نگاتیوی ماموریت جمینی را به کیفیت دیجیتال تبدیل کرده‌اند.