شبکه های عربی از کشته شدن دست کم هزار نفر بر اثر زمین لرزه شدید امروز در ترکیه خبر دادند.

 

برچسب‌ها

۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۹:۰۰