همشهری‌آنلاین: انگلیس امروز شاهد یکی از بزرگترین اعتصابات در سال‌های گذشته بود.

 

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی کارکنان بخش دولتی در خیابان‌های لندن و دیگر شهرهای بزرگ در اعتراض به پیشنهاد اعمال تغییرات در میزان حقوق بازنشستگی و دستمزدشان تظاهرات کردند.

بنا بر گفته اتحادیه‌های صنفی حدود هفتصد و پنجاه هزار نفر از کارمندان دولت امروز دست از کار کشیدند و حدود دوازده هزار مدرسه هم به دلیل اعتصاب معلمان تعطیل بود.

uk strike

برچسب‌ها

۹ تیر ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۰