همشهری‌آنلاین: شهر مسکو به دلیل انبوه دود ناشی از آتش سوزی جنگل‌ها، در میان مه غلیظی فرو رفته است و انگار هنوز از آفتاب خبری نیست.

روسیه به دلیل گستردگی آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها با بزرگترین فاجعه طبیعی ١٠ ساله اخیر روبرو شده و شهر مسکو در میان مه غلیظی از دود قرار گرفته است. [بدترین مه‌دود مسکو را خفه می‌کند]

برچسب‌ها

۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۲۰:۰۳