همشهری آنلاین: بیش از 5 میلیون و 790 هزار تن کالا به ارزشی بالغ بر 17 میلیارد و 607 میلیون دلار در 9 ماهه سال 1388 از کشور ترانزیت شد

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 50/13 درصد و از نظر ارزشی 78/20 درصد افزایش داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از کل وزن کالاهای ترانزیت شده 213 هزار و 87 تن از طریق رویه کارنه‌تیر و بیش از 4 میلیون و 865 هزار تن به شیوه غیرکارنه‌تیر از کشورمان ترانزیت شد که کالاهای ترانزیتی به روش کارنه‌تیر نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 09/61 درصد و از لحاظ ارزش ریالی 30/56 درصد کاهش داشت، اما در رویه غیرکارنه‌تیر از نظر وزنی 94/23 و از حیث ارزش ریالی 42/30 درصد افزایش یافت.

به گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، از کل ترانزیت کشور در مدت مذکور براساس گروه‌های کالایی غیر کارنه‌تیر، از نظر وزن و ارزش، "مواد غذایی" دارای سهمی معادل 39/7 و 54/4 درصد، "خودرو" دارای سهمی معادل 02/3 و 27/10 درصد، "سوخت" دارای سهمی معادل53/15 و 38/2 درصد و "سایر کالاها" دارای سهمی معادل85/69 و 79/78 درصد بود. در همین مدت بیشترین درصد افزایش وزنی مربوط به گروه سوخت با 55/67 درصد بود.

گمرکات مبدأ

در این مدت، میزان ترانزیت وزنی به ترتیب متعلق به گمرک شهید رجایی با 38/2112 هزار تن یا 59/41 درصد سهم، گمرک سرخس با 36/765 هزار تن یا 07/15 درصد سهم، گمرک بندر انزلی با 06/491 هزار تن یا 67/9 درصد سهم، گمرک بازرگان 13/452 هزار تن یا 90/8 درصد سهم و گمرک خسروی با 78/424 هزار تن یا 36/8 درصد سهم بود. گمـرکات مذکور در نه ماهه سال 1388 از نظر وزنی سهمی معادل 59/83 درصد از کل وزن ترانزیت کالا در کشور را به خود اختصاص دادند.

گمرکات مقصد

در نه ماهه سال 1388 در بین گمرکات کشور به لحاظ وزنی گمرک شهید رجایی با 65/717 هزار تن یا 13/14 درصد سهم در رتبه نخست و گمرک دوغارون با 12/511 هزار تن یا 06/10 درصد سهم، گمرک آستارا با 84/389 هزار تن یا 68/7 درصد سهم، گمرک سرخس با 42/295 هزار تن یا 82/5 درصد سهم، گمرک میلک با 88/290 هزار تن یا 73/5 درصد سهم در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. گمرکات مذکور از کل وزن ترانزیت کشور سهمی معادل 42/43 درصد را به خود اختصاص دادند.

کشورهای مبدأ

در نه ماهه سال‌جاری از نظر وزنی کشور چین با 02/901 هزار تن یا 74/17 درصد بیشترین سهم وزنی، ترکمنستان با 79/604 هزار تن و سهمی معادل 91/11 درصد، رتبه دوم، ازبکستان با 05/535 هزار تن یا 53/10 درصد سهم، ترکیه با 58/455 هزار تن یا 97/8 درصد سهم و عراق با 58/416 هزار تن یا 20/8 درصد سهم رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. کشورهای مذکور معادل 35/57 درصد از میزان کل وزن ترانزیت را دارا بودند.

کشورهای مقصد

کشـور افغانستان با 27/879 هزار تن یا 31/17 درصد بیشترین سهم وزنی، امارات متحده عربی با 21/819 هزار تن یا 13/16 درصد سهم، آذربایجان با 90/602 هزار تن یا 87/11 درصد سهم، عراق با 33/572 هزار تن یا 27/11 درصد سهم و ترکمنستان با 42/556 هزار تن یا 96/10 درصد سهم رتبه‌های بعدی را در این مدت به خود اختصاص دادند. کشورهای مذکور معادل 54/67 درصد از میزان کل وزن ترانزیت را دارا بودند.

کد خبر 99668

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار