همشهری آنلاین: وزارت بازرگانی در سال ۱۲۹۸ قمری تاسیس شد

بنابه نیازها و استراتژی بودن امر بازرگانی در جامعه؛ از دیرباز این امر مورد توجه حکومت‌ها و سلاطین ایرانی بوده است؛ به گونه‌ای که نخستین بار در سال (1289 قمری) «وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تأسیس شد که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بوده است.

در سال 1318 بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.

در سال 1353 «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد.

در 16 تیر سال 1353 قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در 26 تیرماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.

در سال 1359 مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود.

تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال 1359 بدون تغییر باقی مانده بود در سال 1377 با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت.

تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه 1383 با 4 معاونت و 8 موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید.

در سال 1384 با پیشنهاد وزیر بازرگانی، معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک شد و معاونت‌ها به 5 معاونت افزایش یافت.

وزارت بازرگانی در سال 90 با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

کد خبر 99589

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان