بچه تب می‌کند، سردرد و تشنج می‌کند و پزشک می‌گوید مننژیت باکتریایی دارد. این بچه‌ها ممکن است دچار کم شنوایی شوند.

 این حاصل تحقیق جدیدی است که  پایگاه اینترنتی Health Day از شماره سپتامبر مجله «آرشیو جراحی گوش، حلق و بینی و سر و گردن» گزارش کرده است.

در این مطالعه، محققان پرونده‌های پزشکی ‌١٧١ کودک را که به دلیل ابتلا به مننژیت باکتریایی در بیمارستان بستری شده بودند، بررسی کردند؛ کودکانی که در طول دوره بستری خود در بیمارستان تحت آزمایش‌های شنوایی قرار گرفته بودند.

بررسی‌‌ها نشان داد که تقریباً یک سوم از کودکان یعنی ‌٦/٣٠ درصد از آنها دست کم در یکی از گوش‌هایشان ضعف شنوایی داشتند.

وقتی به علت بروز مننژیت در این کودکان دقت کردند، متوجه شدند در بین علل مختلف آن، در نوع «استرپتوکوکی» کاهش شنوایی شیوع بیشتری داشت و  ‌٩/٣٥ درصد بود. در حالی که این مقدار در کودکان مبتلا به مننژیت «نایسریا» ‌٩/٢٣ درصد بود.

البته مننژیت خود بیماری بحرانی و خطرناکی است و این اطلاع چیزی به اهمیت و فوریت درمان آن اضافه نمی‌کند.

کد خبر 9838

برچسب‌ها