همشهری جمعه از مجموعه انتشارات موسسه همشهری جمعه 8 آبان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت.

میزبان آسمانی‌ترین هشت، ایران زمینی است که همواره بر این میزبانی‌اش فخر فروخته است. اما رضا در مشهد مقدس همواره میهمانانش را به سوی خو دمی‌کشد و دلدادگان را در حریم خویش جمع می‌کند. آری سخن از امام رضا(ع) است.

نجمه مادر گرامی این امام همام درباره فرزندش می‌گوید: « … وقتی فرزندم متولد شد، همسرم موسی ابن جعفر(ع) فرمود: گوارا باد ترا ای نجمه! آنگاه پسرم را در پارچه‌ای سفید پیچیدم و به دست امام کاظم(ع) دادم

آن بزرگوار در گوش راستش اذان و درگوش چپش اقامه گفت و آب فرات طلبید و کامش را با آن آب برداشت و به دست من داد و فرمود: «بگیر این نوزاد را که باقیمانده خدا و حجت او بعد از من در روی زمین است».

همشهری جمعه در این شماره در گفتگو با افراد مختلف نگاهی به ابعاد شخصیتی امام رضا(ع) داشته است.

کد خبر 94088

برچسب‌ها