همشهری جمعه از مجموعه انتشارات همشهری جمعه 22 آبانماه سال 88 روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت

آن چه قرار است حرفی از آن به میان آید با جان هستی در آمیخته است. آنچنان با روح هستی در تلاقی است که تا امروز جانشینی برایش یافت نشده است.

 تا امروز هرجا سخن از زیستن و زندگی به میان آمده است این نام هم در کنارش خودنمایی کرده است و ایسم‌های مختلف غربی و شرقی هم نتوانسته‌اند آن را حذف یا جایگزینی برایش پیدا کنند...

صحبت از مقوله‌ای است که شاید همان روح هستی بتوان نامیدش....خیلی دنبال واژه‌های عجیب نگردید. همین جا را که نشسته‌اید می‌‌‌گویم. همین محفلی که خانواده می‌نامندش.

همشهری جمعه در این شماره به خانواده اسلامی و الگوهای کاربردی برای زندگی امروز پرداخته است.

کد خبر 95359

برچسب‌ها