همشهری آنلاین: پذیرش داوطلبان کنکور 88 که انتخاب رشته آنها از 15 مرداد ماه آغاز می‌شود در هفت رشته گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 38 رشته گروه علوم تجربی و 13 رشته در علوم انسانی به صورت تناسب سازی جنسیتی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنکور سراسری هر ساله در برخی رشته‌ها پذیرش دانشجو با در نظر گرفتن تناسب سازی جنسیتی که برخی از آن با عنوان پذیرش جنسیتی یاد می کنند انجام می شود (البته وزیر علوم تاکید می‌کند تناسب سازی ظرفیت‌ها). این نوع پذیرش با هدف متناسب کردن ورود هر جنس به رشته های دانشگاهی انجام می‌شود.

امسال در گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور رشته های فلسفه، حقوق، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی، روزنامه نگاری، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، پذیرش به صورت تناسب سازی جنسیتی انجام می شود.

در این رشته ها حداقل ظرفیت پذیرش از هر جنس 30 درصد است به این معنا که در این رشته ها حتما 30 درصد دختران و 30 درصد پسران پذیرفته می شوند و در این 30 درصد دختران با دختران و پسران با پسران مقایسه می‌شوند. پذیرش در ظرفیت باقیمانده نیز به صورت رقابتی بین دختران و پسران صورت می‌گیرد.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز پذیرش دانشجو در رشته های ریاضی، آمار، علوم اقتصادی در گرایشهای بازرگانی، پول و بانکداری، صنعتی، کشاورزی، نظری و حمل و نقل، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع در گرایشهای ایمنی صنعتی، برنامه ریزی و تحلیلی سیستمها، تکنولوژی صنعتی، تولید صنعتی و عمومی، مهندسی نساجی در گرایشهای پوشاک، تکنولوژی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف و کاردانی آمار با توجه به تناسب سازی جنسیتی صورت می‌گیرد.

در این رشته ها نیز حداقل ظرفیت پذیرش از هر جنس 30 درصد است به این معنا که حتما 30 درصد دختر و 30 درصد پسر باید در این رشته ها پذیرفته شوند. در این 30 درصد دختران با دختران و پسران با پسران مقایسه می شوند. پذیرش در ظرفیت باقیمانده نیز به صورت رقابتی بین دختران و پسران صورت می‌گیرد.

در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های بیشتری پذیرش با توجه به تناسب سازی جنسیتی و به دو صورت 30 و 40 درصد انجام می‌شود.

پذیرش در رشته های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی، پرستاری، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، کاردانی دامپزشکی، مهندسی کشاورزی علوم خاک، مهندسی کشاورزی علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی علوم دامی، مهندسی کشاورزی علوم صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی، مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، مهندسی منابع طبیعی شیلات، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ، مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی، مهندس منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ، مهندس منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی جنگلداری در گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور امسال بر اساس تناسب سازی جنسیتی صورت می‌گیرد.

در این رشته‌ها حداقل ظرفیت پذیرش از هر جنس 40 درصد است به این معنا که حتما 40 درصد دختر و 40 درصد پسر باید در این رشته ها پذیرفته شوند. در این 40 درصد دختران با دختران و پسران با پسران مقایسه می شوند. پذیرش در بقیه ظرفیت باقیمانده به صورت رقابتی بین دختران و پسران صورت می‌گیرد.

پذیرش در رشته های اعضای مصنوعی، بینایی سنجی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، شنوایی شناسی، علوم تغذیه، علوم صنایع غذایی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، کتابداری در شاخه پزشکی، گفتاردرمانی، مددکاری اجتماعی، اتاق عمل، کاردانی بهداشت حرفه ای، کاردانی بهداشت محیط، کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری نیز با در نظر گرفتن جنسیت انجام می‌شود.

در این رشته های حداقل ظرفیت پذیرش از هر جنس 30 درصد است به این معنا که حتما 30 درصد دختر و 30 درصد پسر باید در این رشته ها پذیرفته شوند. در این 30 درصد دختران با دختران و پسران با پسران مقایسه می شوند. پذیرش در بقیه ظرفیت باقیمانده نیز به صورت رقابتی بین دختران و پسران صورت می‌گیرد.

نتایج اولیه کنکور سراسری 9 مرداد ماه اعلام شد که بر اساس آن بیش از 900 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. انتخاب رشته کنکوریها از پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود. نتایج نهایی نیز نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.

کد خبر 87009

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار