رییس مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش با اشاره به باقی ماندن تنها یک هفته تا برگزاری کنکور و با اشاره به گسترش تبلیغ روش‌های غیرمجازی چون مهندسی معکوس یا تخمین پاسخ سوالات کنکور، گفت:

به عنوان کارشناس اعلام می‌کنم به طور قطع عملا چنین تخمینی امکان پذیر نیست و ادعاهایی از این دست، فرصت طلبی و گول زدن داوطلبان کنکور است.

دکتر کوروش پرند در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در این روزها برخی از موسسات و افراد مدعی ابداع روشهای هستند که طی آن داوطلبان بدون حل مساله یا بدون توجه به صورت مساله و بر اساس قوانین خاص می‌توانند سوالهای چند گزینه‌ای را به درستی پاسخ دهند که این ادعاها تنها برای فریب داوطلبان است.


تشریح ساختار سوالات چندگزینه‌ای

داوطلبان برای درک صحیح سوال؛ تنه سوال را به دقت بخوانند

وی با بیان اینکه به طور کلی سوالات چند گزینه‌ای به سه قسمت اصلی تقسیم می‌شود، تصریح کرد: مهمترین آن قسمت اصلی یا تنه سوال است و سایر بخشها گزینه‌ صحیح و گزینه‌های انحرافی است.

وی با تاکید بر اینکه قسمت اصلی، در برگیرنده مساله یا موضوع است، ‌خاطر نشان کرد: داوطلبان توجه داشته باشند که بدون توجه به تنه اصلی به هیچ عنوان نمی‌توان پاسخ صحیح را جواب داد.

وی افزود: به داوطلبان توصیه اکید می‌شود که تنه سوال را به دقت خوانده و مسئله یا موضوعی که سوال در پی سنجش آن است را درک کنند.


تشریح امتیازات منفی و مثبت پاسخ سوالات؛

اگر پاسخ صحیح سوالی را نمی‌دانید به آن جواب ندهید

اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ‌ها غلط محسوب می‌شود

وی با بیان اینکه در آزمونهای 4 گزینه‌ای برای هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی و تصادفی یک نمره منفی منظور می‌شود، تصریح کرد: به داوطلبان توصیه می‌شود اگر پاسخ صحیح سوالی را نمی‌دانند به آن جواب ندهند.

وی افزود: اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ‌ها غلط محسوب می‌شود و به آن یک نمره منفی تعلق می‌گیرد.


اهمیت مدیریت زمان پاسخگویی به سوالات

دکتر پرند با تاکید بر اهمیت مدیریت زمان پاسخگویی به سوالات، گفت: داوطلب در جلسه کنکور باید زمان مناسب برای پاسخگویی را در نظر بگیرند، البته این به این مفهوم نیست که برای همه سوالهای چند گزینه‌ای زمان یکسان در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به لحاظ سوالات آسان، متوسط و سخت در دفترچه سوالات آزمون، گفت: بنابراین با توجه به سطوح دشواری سوالات کنکور وقت و زمان آن متغیر است.


پاسخگویی به سوالات مستلزم فهم عمیق مطالب آموزشی است

وی با بیان اینکه داوطلبان باید توجه داشته باشند که سوالات کنکور با توجه به چینش‌ متفاوت از آسان به سخت نیست، گفت: به داوطلبان حتی داوطلبان با آمادگی بالا توصیه می‌شود اگر با چند سوال سخت در ابتدا مواجه شدند خونسردی خود را حفظ کنند.

دکتر پرند در خاتمه با اشاره به طراحی سوالات کنکور بر اساس طبقه بندی بلرم، گفت: سوالات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که آموخته‌های داوطلبان را در سطوح بالای یادگیری بسنجد، بنابراین پاسخگویی به سوالات مستلزم فهم عمیق مطالب آموزشی است.

کد خبر 83789

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار