همشهری آنلاین: هیات دولت درپنجاه وپنجمین جلسه استانى خود، بیش از 215 مصوبه را براى شتاب بخشیدن به توسعه استان اصفهان تصویب کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دراین جلسه که به ریاست آقاى احمدى نژاد درمحل استاندارى اصفهان برگزار شد و حدود 7 ساعت به طول انجامید، بیش از 215 مصوبـه در 26 بند بـراى تسریع آبـادانى و توسعه استان اصفهان از تصویب هیات دولت گذشت.

اختصـاص 100 میلیارد ریـال وام قـرض الحسنه بـراى تـوسعه اشتغـال، 840 میلیـارد ریـال تسهیلات قرض الحسنه براى اجراى 8 هـزار و 400 طرح خود اشتغالى و اختصاص400 میلیارد ریـال از اعتبارات صندوق مهر امـام رضا براى اشتغالزایى بخشى از مصوبات امروز هیات دولت در بخش اشتغالزایى بود.

هیات دولت همچنین بـا اختصاص 30 میلیارد ریـال اعتبار بـراى مرمت قنوات، 150 میلیارد ریال اعتبار براى اجراى طرح هـاى آبیارى تحت فشار، 200 میلیارد ریال اعتبار براى اجراى طرح‌هاى آبیارى و زهکشی، 200 میلیارد ریال بـراى اجراى طرح‌هاى آبخیزدارى و اختصاص یارانه براى متقاضیان ساخت سیلو و تاسیسات نگهدارى گندم موافقت کرد.

اختصاص 13 هزار و 230 میلیارد ریال اعتبار بـراى اجـراى 60 طـرح صنعتى، 290 میلیارد ریـال بـراى تملک و ایجاد زیر ساخت‌هـاى شهرک‌ها ونواحى صنعتى و 50 میلیارد ریال براى گسترش فناوریهاى نوین از دیگرمصوبات جلسه استانى هیئت دولت دربخش صنعت ومعدن بود.

ساخت باند دوم10 محور در استان شامل کمربندى جنوب، غرب وشمال شرق اصفهان، ساخت مسیر کارخانه سیمان سپاهان ـ مبارکه و راه آهن انـارک ـ طبس هم از مصوبـات جلسه استانى هیئت دولت در حوزه راه و ترابرى بود.

تکمیل 215 طرح نیمه تمام ورزشى، راه انـدازى 22 مـرکـز مشاوره ازدواج و اجـراى طرح توسعه وتکمیل خانه‌هاى جوان، توسعه دانشکده علوم قرآنى مصوبات هیئت دولت در حـوزه ورزش و فرهنگ بود.

مطالعات احداث شهرک صنعتى نفت، واحـد فـولاد 800 هـزار تنى فـریـدن و شبکه فاضلاب چـادگان و مطالعات راه اندازى شهر دانش و سلامت هم به تصویب هیات دولت رسید.

نخستین جلسه استانى هیات دولت کـه ششم خـرداد 1386 در اصفهان برگزار شد بیش از200 مصوبه براى پیشرفت و آبادانى استان اصفهان به تصویب رسید که 78 درصد پیشرفت دارد. 

کد خبر 78573

برچسب‌ها