همشهری آنلاین: رشته‌های جدید مصوب دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی از سوی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری اعلام شد.

 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری، شوراگسترش این وزارتخانه با تاسیس رشته‌های مقطع کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی در دانشگاه بین‌المللی چابهار و رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی در دانشگاه تربیت معلم سبزوار موافقت نمود.

همچنین این شورا با تاسیس مقطع کارشناسی رشته‌های علوم و معارف قرآن ویژه طلاب به صورت مجازی در دانشکده علوم حدیث، مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) ـ مهندسی عمران (نقشه برداری) در مجتمع آموزش عالی جندی شاپور، معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) به صورت نوبت دوم (شبانه) در دانشگاه مازندران، ریاضی در مجتمع آموزش عالی نیشابور دانشگاه فردوسی مشهد و مهندسی معماری در دانشگاه تبریز موافقت کرده است.

براساس این گزارش، موافقت با تاسیس مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های زمین شناسی ـ اقتصادی در دانشگاه لرستان، فلسفه هنر در دانشگاه ادیان و مذاهب، مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسی برق (قدرت) در دانشگاه محقق اردبیلی، مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی در دانشگاه صنعتی بابل، روان شناسی عمومی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، آموزش زبان انگلیسی - مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی صنایع غذایی ـ حقوق خصوصی ـ جغرافیا و برنامه ریزی شهری در واحد بین‌الملل دانشگاه تبریز مستقر در منطقه آزاد ارس (جلفا) از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد.

با تصویب شورای گسترش آموزش عالی در مقطع دکتری نیز رشته‌های فلسفه در دانشگاه تبریز،ـ مهندسی برق (قدرت) ـ مهندسی برق (مخابراتـ) مهندسی برق( الکترونیک)ـ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در دانشگاه شاهد، علوم جانوری گرایش تکوینی -مدیریت دولتی -مطالعات منطقه ای - آموزش عالی گرایش اقتصاد و مدیریت مالی در دانشگاه تهران، فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه باقرالعلوم (ع)، آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی - علوم خاک با گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک - علوم جنگل با گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری) - زمین شناسی ( آبشناسی )- آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه شهید چمران اهواز، زبان و ادبیات عرب در دانشگاه تربیت معلم سبزوار، حسابداری در دانشگاه الزهرا (س)، علوم جانوری گرایش تکوینی در دانشگاه اراک، ریاضی گرایش آنالیز در دانشگاه سمنان و اورمیه، شهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس، آسیب شناسی دامپزشکی در دانشگاه شیراز، علوم جانوری (بیوسیستماتیک جانوری) و روان شناسی عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد   می‌شوند

کد خبر 76027

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار