محمد عمر چپرا در مقدمه خود بر ترجمه فارسی کتاب می‌نویسد: «بیشتر کشورهای جهان، بعد از جنگ جهانی دوم به رتبه قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست یافته‌اند...متأسفانه این پیشرفت مادی نیز با زوال محیط اجتماعی که در گسیختگی مداوم خانواده، کاهش انسجام اجتماعی و تخلف نوجوانان، جرم، تنش های اجتماعی و خشونت بازتاب دارد، همراه شده است.»

سرویس اندیشه همشهری: این مسائل، پرسشی مشکل را مطرح می‌سازد که آیا برای توسعه اقتصادی، همراهی با این پدیده‌های منفی اجتناب‌ناپذیر است؟

چپرا معتقد است دلیلی برای این اعتقاد وجود ندارد...زیرا تجربه نشان داده‌است که پیوند مثبتی بین محیط اجتماعی و توسعه اقتصادی وجود دارد. چپرا یکی از مهم‌ترین علل این پدیده را، کاهش پایه‌های اخلاقی تمدن غرب همراه با افزایش سکولاریسمی می‌داند که فلسفه مسلط در جهان غرب بوده و متأسفانه در دیگر جوامع ریشه دوانده‌است.

چپرا که متولدکراچی است و دکترای خود را در اقتصاد از دانشگاه مینسوتای ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است، از سال ۱۹۶۵ سمت مشاور اقتصادی موسسه پولی عربستان را به عهده دارد. وی در اقتصاد و مالیه اسلامی نیز کتاب های متعددی منتشر کرده است.

خورشید احمد، درباره کتاب اسلام و چالش اقتصادی چپرا می‌نویسد:«کتاب الاسلام والتحدی الاقتصادی، ثمره ده سال بحث و تأمل است...که سه نظم اصلی اقتصاد غرب را بررسی می‌کند و به معیار واقعی که نقاط مثبت و خلأهای این نظام را معین می‌کند، دست می‌یابد ».

چپرا در توضیح خلأ عظیم لیبرالیسم می‌گوید: تا هنگامی که نفع شخصی و حداکثر کردن ثروت و ارضای تمایلات، از اهداف اولیه انسان باقی بمانند، عدالت نمی‌تواند تحقق یابد و ارزش‌ها اجرا نمی‌شوند. وی معتقد است فقط جهان‌بینی مذهبی، انگیزه لازم برای این منظور را فراهم می‌کند، بدین ترتیب که فرد از طریق پاسخگویی در مقابل خداوند و پاداش و تنبیه در آخرت اصلاح می‌شود. از این جهت، لیبرالیسم نمی‌تواند حتی در این زمانه و به رغم شکل نوینش ،موفق شود، مگر اینکه برنامه مؤثری برای اصلاح انسان فردگرا و انگیزه دادن به او،جهت ایثارهایی که همبستگی اجتماعی می‌طلبد، داشته باشد.

با توجه به چنین رویکردی‌است که چپرا سعی دارد در کتاب خود، تصویری جامع، علمی، قابل تحقق و کارآمد و قابل مقایسه با نظام‌های مرسوم دنیا از نظام اقتصادی اسلام ارائه کرده و براساس آن به تبیین راهبرد اصلاحات و تغییر نظام موجود به نظام مطلوب اسلامی بپردازد. هدف او (چپرا) تأکید بر شمولیت دین حنیف اسلام بر همه ابعاد حیات انسانی در زمینه فردی و جمعی، اقتصادی، سیاسی، اجتمای و اخلاقی‌است.

بنابراین کتاب حاضر، حرکت علمی آزموده و حرکت فکری منظمی، برای خروج از سلطه اقتصادی معاصر به سوی نظام اقتصادی گرفته شده از نظام کامل اسلامی‌است.

سایر اطلاعات کتاب اسلام و چالش اقتصادی؛ مترجمان:سید حسین میرمعزی،علی اصغر هادوی نیا،احمدعلی یوسفی، ناصر جهانیان، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بها:4200 تومان ۵۵۶، صفحه

کد خبر 746

برچسب‌ها