تأملی در مدرنیته ایرانی ، بحثی درباره گفتمان های روشنفکری و سیاست مدرنیزاسیون در ایران است.

علی میرسپاسی با کتاب «دموکراسی یا حقیقت» وارد فضای اندیشه در ایران شد.
او در این کتاب، به تبیین مدرنیته و دموکراسی پرداخته، و با نگاهی انتقادی، چگونگی درک و فهم آن را ازسوی متفکرین ایرانی را بررسی کرده است.

در کتاب «تأملی در مدرنیته ایرانی» نیز  به داستان مدرنیته در ایران و شرایطی که با آن مواجه بوده پرداخته است. از منظر میرسپاسی مسئله ما ایرانیان رسیدن به نوعی تعادل روحی و فرهنگی میان هویت یگانه تاریخی مان و ارزشها و ساختارهای جهان جدید است. مدرنیته ایرانی، در واقع تاریخ تلاش برای رسیدن به این تعادل فرهنگی است.

کتاب «تاملی در مدرنیته ایرانی» ، از 7 فصل تشکیل شده است: فصل اول: روایت های غربی مدرنیته/ فصل دوم: روشنفکری مشروطه: سازگاری با تمدن غرب/ فصل سوم: بحران سکولاریسم و خیزش اسلام سیاسی/ فصل چهارم: اسلام در مقام ایدئولوژی مدرن سازی: آل احمد و شریعتی/ فصل پنجم: متفکران آلمان و فرهنگ مدرنیته/ فصل ششم: تراژدی چپ در ایران/ فصل هفتم: مدرنیته های زمان ما.

این کتاب ترجمه جلال توکلیان بوده که انتشارات طرح نودر سال 1384 چاپ اول آن را منتشر کرده است.

کد خبر 712

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار