در کتاب مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک ، با جامعه شناسان بنامی که نقش کلیدی در شکل گیری و تثبیت علم جامعه شناسی داشته اند آشنا می شویم.

ریمون بودن نویسنده کتاب، هدف خود را معرفی کل آثار جامعه شناسان کلاسیک نمی داند، بلکه می‌خواهد به جنبه ای خاص یا موضوع معینی که در کل آثار هر یک از این متفکرین برجسته شده است بپردازد، و اهمیت آن را بررسی و تببین کند.

جلد دوم کتاب «مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک» از 8 فصل تشکیل شده است. فصل اول: آدام اسمیت: ناظر بی طرف و کنشگر هوادار / فصل دوم: امیل دورکیم: تبیین باورهای دینی/ فصل سوم: گئورگ زیمل: عوامل اجتماعی شناسایی‎/ فصل چهارم: ویلفرد و پارتو: عقلانیت و ناعقلانیت باورها/ فصل پنجم: ماکس وبر: عقلانیت ارزش شناختی و عقلانی کردن حیات اخلاقی/ فصل ششم: گابریل تارد: پیوند خرد- کلان/ فصل هفتم: ماکس شلر: مقید بودن ارزش ها به شرایط مشخص و عامیت ارزشها / فصل هشتم: تاریخ علوم اجتماعی را چگونه باید نوشت.

مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک‎/ جلد دوم/ریمون بودن / ترجمه باقر پرهام/نشر مرکز / چاپ اول،اسفند 1384

جلد نخست این کتاب (با همین عنوان مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک) در اسفند 1383 منتشر شده است.

کد خبر 711

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار