همشهری آنلاین: زمان حضور نیروهای آتش نشانی در محل حادثه با افزایش تعداد ایستگاه های آتش نشانی در 120 نقطه پایتخت، به 3 دقیقه کاهش می یابد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرتهران با تاکید بر ضرورت کاهش زمان حضور نیروهای آتش نشانی به محل حادثه از 5 به 3 دقیقه گفت: بر اساس استانداردهای جهانی ماموران آتش نشانی باید ظرف مدت 3 دقیقه در محل حادثه حاضر شوند. در حال حاضر این زمان در تهران 5 دقیقه است که باید برای رسیدن به نرم مطلوب جهانی این زمان دو دقیقه کاهش یابد.

محمد رضا حاجی بیگی با اشاره به ضرورت توسعه ایستگاه های آتش نشانی در تهران به منظور حضور به موقع نیروهای آتش نشانی در نقاط مختلف تهران در هنگام بروز حوادث، تصریح کرد : گستردگی شهر تهران و به دنبال آن توسعه بزرگراه ها عرصه کار را برای سرعت عمل آتش نشانان تنگ کرده است.

کد خبر 7261

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار