همشهری‌آنلاین: چاپ تازه‌ای از "سفرنامه برادران شرلی" با مقدمه و توضیحات علی دهباشی منتشر شد

 به گزارش همشهری‌آنلاین سفرنامه برادران شرلی از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان یکی از مآخذ تاریخ صفویه مورد استناد قرار می‌گیرد. سرآنتونی شرلی و سر رابرت شرلی در یکی از مقاطع  حیاتی و حساس تاریخ کشورمان به ایران آمدند.

این سفرنامه به دست آوانس از معاریف درباری در عهد ناصرالدین شاه ترجمه شد و به اشاره و علاقه قلی خان سردار اسعد در سال 1290 شمسی به چاپ رسید.

در این سفرنامه خاطرات برادران شرلی را از عبور از خاک عثمانی، حلب و عربستان به ایران، دیده‌ها و شنیده‌های برادران شرلی از اوضاع و عادات ایرانیان و ورود به دربار ایران در اصفهان می‌خوانیم.

اینک ویرایش تازه‌ای از ترجمه سفرنامه برادران شرلی به کوشش علی دهباشی و با افزودن ضمائم خواندنی همچون سفر‌های رابرت شرلی به اروپا از نصرالله فلسفی، داستان عشق رابرت شرلی و دختر ایرانی به قلم عباس اقبال آشتیانی و چند گفتار دیکر در 280 صفحه از سوی انتشارات نگاه از شنبه 30 آذرماه به بازار کتاب عرضه می‌شود

کد خبر 71055