جمعه ۸ آذر ۱۳۸۷ - ۱۶:۱۰
۰ نفر

همشهری‌آنلاین: پس از 13سال ویرایش تازه‌ کتاب "انسان و مرگ" دکتر غلامحسین معتمدی عرضه شد

به گزارش همشهری‌ آنلاین کتاب «انسان و مرگ» در زمان انتشار خود نخستین کتابی بود که درباره مرگ شناسی تالیف و منتشر شد. از آن تاریخ تا کنون تعداد کتاب‌هایی که درباره مباحث مرتبط با مرگ شناسی در ایران ترجمه شده است،‌به تعداد انگشتان یک یا دو دست نمی‌ رسد و به نوشته مولف تا کنون اطلاع حاصل نکرده که کتابی تالیفی دراین زمینه منتشر شده باشد.

کتاب در هفت فصل وبا مقدمه‌ای مفصل درباره جایگاه مطالعات درباره مرگ و مرگ شناسی  تدوین و از سوی نشر مرکز عرضه شده است.

 در فصل اول که با عنوان «معانی و مفاهیم و واکنش‌های هیجانی» منتشر شده، عناوین زیر آمده است: معانی مرگ، گذرگاه مردن، ابعادمرگ،‌وجوه مرگ، علل مرگ، سالخوردگی، مراحل بالینی- تشریحی بیماری‌های کشنده، مرگ به هنگام و نابهنگام، مراحل مردن،( انکار، خشم، چانه‌زدن، افسردگی، پذیرش) ساختکارهای دفاعی،‌ ناامیدی، امید، ترس از مرگ و مردن، ترس از ناشناخته، ترس از مرده،ترس از تنهایی، ترس از دست دادن خانواده و دوستان، ترس از دست دادن بدن، ترس از دست دادن مهار خویشتن، ترس از درد، ترس از دست دادن هویت، ترس ا زواپس روی، سایر ترس‌هایی که به ترس از مرگ تبدیل می‌شوند، اضطراب، سایر حالت‌های هیجانی، نقش عذاب عاطفی در تسریع مرگ، تجربه خارج از بدن.

در فصل دوم که مرگ و رشد نام دارد،‌مباحث زیر آمده است: مرگ و سال‌های اولیه، کودک و فکر مرگ، عوامل موثر بر تعبیر کودکان از مرگ، پایداری وناپایداری، مراحل ادراکی مرگ در کودکی، گفت وگو از مرگ با کودک، آموزش مرگ، مرگ در جوانی، تعبیر فردی و اجتماعی مرگ در جوانی، مرگ و میانسالی، واکنش میانسالان به مرگ، مرگ و سالمندی، مقصد.
فصل سوم کتاب به جنبه های فرهنگی مرگ می‌پردازد و در‌‌آن مباحثی چون نگرش‌های فرهنگی موجود در برابر مرگ و نیز مرگ در فرهنگ‌های مختلف مذهبی و نیز نحله‌های فکری کهن ونو موردکاوش قرار گرفته‌است.

مرگ و روان نژندی عنوان فصل بعدی است که عمدتا به مباحث روانشناسانه مرگ اختصاص دارد.

در فصل پنجم نویسنده ملاحظات درمانی و رابطه بیمار یا فرد مرگ اندیش را با روانپزشک یا پزشک و اطرافیان مورد کاوش قرار می‌دهد.

در فصل ششم که عنوان« واکنش ماتم» را بر خود دارد،‌ضمن تشریح واکنش‌ها به مرگ و فرد فوت شده در فرهنگ‌های مختلف مباحث پیچیده تاریخی و جامعه شناسانه‌ای در این زمینه مطرح می‌شود.

فصل هفتم و آخر به خودکشی اختصاص دارد. در این فصل مولف ضمن بحثی مبسوط درباره خودکشی عواملی چون سن،‌جنس،‌ازدواج، شغل ، مذهب و نژاد، مکان و مهاجرت و سابقه خانوادگی و سابقه روانی و عوامل اجتماعی را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

کتاب زبانی ساده دارد و نویسنده که خود از متخصصان شاخص روانشناسی و روانپزشکی است،‌ سعی کرده تمامی دانش خود در این زمینه را به شیواترین زبان بیان کند.

دکتر غلامحسین معتمدی برگردان فارسی کتاب‌های«روانشناسی مدیر موفق»( نوشته جاگدیش پاریخ) و «موسیقی و ذهن»‌آنتونی استور توسط نشر مرکز به بازار کتاب عرضه شده بود.

کتاب انسان ومرگ، در 338 صفحه به قیمت 5600 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

کد خبر 69489

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز