همشهری آنلاین: گئورگی‌ پاروانف‌ نامزد حزب‌ سوسیالیستهای‌ بلغارستان‌ برای‌ دور دوم‌ رئیس‌ جمهور بلغارستان‌ شد.

  به گزارش رویترز، گئورگی‌ پاروانف‌ نامزد حزب‌ سوسیالیستهای‌ بلغارستان‌ توانست‌ با کسب‌ هفتاد و هشت‌ درصد از  آرا امروز در دور دوم‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ بلغارستان‌ پیروز شود.
ولن‌ سیدرف‌ رقیب او  تنها 21 درصد آرا را کسب کرد. 38 درصد از واجدان‌ شرایط رای‌ دادن‌ در بلغارستان‌ در این‌ انتخابات‌ شرکت‌ کردند‌

در دور اول این انتخابات که یکشنبه گذشته برگزار شد، گئورگی پاروانف، رییس جمهور کنونی بلغارستان با کسب 64 درصد آرا توانست اکثریت را کسب کند، اما به دلیل آن که فقط 42.5 درصد شهروندان این کشور در انتخابات شرکت کرده بودند و تعداد رای‌دهندگان به حد نصاب بیش از 50 درصد نرسید، این انتخابات به دور دوم کشیده شد.

کد خبر 6832

برچسب‌ها