هیأت نظارت بر مطبوعات با مدیرمسئولی دکتر علی اصغر محکی در روزنامه همشهری موافقت کرد.

براساس اعلام این هیأت، ‌همچنین رضا مقدسی مدیر مسئول روزنامه خبر شد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‏های داخلی ارشاد ضمن اعلام این خبر افزود: هیات نظارت بر مطبوعات با انتشار 27 نشریه موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، در جلسه هیات نظارت، با انتشار 2 روزنامه‌، 4هفته‌نامه‌، 3دوهفته‌نامه‌، 9 ماهنامه‌، یک دوماهنامه، 6 فصلنامه و 2 دوفصلنامه موافقت شد.

پرویزی گفت: همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی12 نشریه موافقت شد

کد خبر 65593

برچسب‌ها