سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۷ - ۰۷:۳۵

همشهری آنلاین: ماهیت متحول سیاست خارجی، عنوان کتابی است که به تازگی از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی روانه بازار کتاب شده است.

چاپ اول کتاب"ماهیت متحول سیاست خارجی" نوشته کریستفر هیل با ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی سال 1387 در تیراز 2000 نسخه در 406 صفحه با قیمت 52000 ریال از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است.

در سخن ناشر کتاب ماهیت متحول سیاست خارجی چنین آمده است" نویسنده در کتاب حاضر دو هدف را دنبال می کند: نخست آنکه ،دست اندرکاران وخوانندگان عمومی که کتاب حاضر را مطالعه می کنند بدانند  یک چارچوب تحلیلی سودمند وجود دارد که می تواند به آنها در فهم و شناخت پدیده ها و رویدادهای خاص و مسائل ناشی از آن –نظیر نقش رسانه ها یا تاثیرات سیاست داخلی- کمک کند و دوم اینکه، به افراد دانشگاهی نشان می دهد سیاست خارجی از مهمترین حوزه های سیاسی و نظری است که مطالعات جدی می طلبد."

همچنین در خصوص معرفی کتاب ماهیت متحول سیاست خارجی در پشت جلد آن چنین آمده است" کتاب حاضر تلاش می کند شکاف های ناشی از تکنوازی ها و تک گویی ها را در حوزه سیاست خارجی رفع سازد.در واقع نویسنده می خواهد به نوعی به مفهوم سازی سیاست خارجی برسد که از یک سو سودمندی یک موضوع دانشگاهی را بدون توجه به کنش ها وتصمیمات،آشکار سازد و از دیگر سو مجادلات عمومی در باره امور بین المللی را به سوی درک تعامل دولت ومحیط خارجی آن هدایت کند.هدف کتاب حاضر بازسازی مفهوم سیاست خارجی است فارغ از یک مکتب خاص یا تکیه بر سنت روش شناختی که روی یک پارادایم واحد و یک گفتمان مشترک تاکید می کند.

کتاب "ماهیت متحول سیاست خارجی" دارای سخن ناشر،سخن مترجمان و مقدمه نویسنده است و در سه بخش و یازده فصل به شرح زیر منتشر شده است:

بخش اول:کارگزاری
فصل اول- سیاست خارجی در روابط بین الملل
فصل دوم-ابعاد سیاسی سیاست خارجی
فصل سوم- بازیگران:تصمیم گیران مسئول
فصل چهارم-کارگزاران:دیوان سالاری و افزایش مناسبات خارجی
فصل پنجم- عقلانیت در سیاست خارجی
فصل ششم- اجرا:ترجمان تصمیمات و توانایی ها در سیمای اقدامات

بخش دوم:محیط بین المللی
فصل هفتم- زندگی در جامعه هرج و مرج زده
فصل هشتم- صورت بندی های جدید فراملی

بخش سوم:مسئولیت
فصل نهم- سرچسمه های داخلی سیاست خارجی
فصل دهم- موکلان سیاست خارجی
فصل یازدهم – هدف سیاست خارجی:اقدام،انتخاب و مسئولیت

کد خبر 63443

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار