همشهری آنلاین: هنگامی که چاقوی شما از پیاز عبور می‌کند، سلول‌های آن پاره و محتویات آنها آزاد می‌شود.

مواد شیمیایی آزادشده با یکدیگر واکنش می‌کنند و یک گاز با اساس گوگرد را آزاد می‌کنند. هنگامی که این گاز در لایه آب پوشانده چشم  حل می‌شود، اسید سولفوریک تشکیل می‌دهد که محرکی سوزاننده است.

غدد اشکی برای مقابله با این ماده خارجی فعالیت خود را افزایش می‌دهند و چشمانتان پر از اشک می‌شود. برا ی جلوگیری از این وضعیت باید صورتتان را از پیاز دور نگه‌دارید تا قبل از رسیدن گاز به چشمانتان در فضا پراکنده شود.


Live Science,4 Oct.,2006

کد خبر 5928

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار