هاشمی شاهرودی در بخشنامه‌ای خطاب به دادگستری‌های سراسر کشور تاکید کرد که پرونده‌های باقی مانده مربوط به قبل از سال 1386 باید ظرف سه ماه رسیدگی و رأی آنها صادر شود.

به گزارش فارس، سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور آنها را موظف کرده است که در مواعد قانونـی حین رسیـدگی ماننـد «ثبت دادخواست» و «رفع نقص از دادخواست»، « ابلاغ اوراق قضائی توسط مأمورین» و سایر مواردی که باید توسط کارکنان اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکی قانونی انجام شود، مراقبت دقیق داشته ‌باشند و درصورت عدم‌تحقق آن، فوراً تدابیر مقتضی اتخاذ شود تا امکان دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد.

براساس این بخشنامه، پاسخ استعلام آن دسته از امور اداری که در قانون موعد خاصی برای آنها معین نشده ‌است، حداکثر ظرف یک هفته انجام پذیرد. همچنین رئیس قوه قضائیه کلیه دادگاه‌های عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها را مکلف کرد پرونده‌های باقی مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (19 تیرماه) رسیدگی کرده و نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام کنند.

البته درخصوص آن دسته از پرونده‌هایی که به دلایلی چون عدم‌دستگیری متهم، عدم‌وصول جواب استعلام، عدم‌وصول نظریه کارشناسی و... امکان تعیین تکلیف آنها در فرجه زمانی سه ماهه مذکور میسر نباشد، بدواً توسط قاضی رسیدگی‌کننده، گزارش علت تأخیر مربوط در مدت مزبور را تنظیم و حسب ‌مورد به‌نظر دادستان و یا رئیس‌ حوزه قضائی برسد.

هاشمی شاهرودی تاکید کرده است که دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش از سوی قضات رسیدگی‌کننده، با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزودن دادرس علی‌البدل، تسریع در پیگیری‌ها و تدابیر دیگر، امکان تعیین تکلیف پرونده‌های دارای گزارش برای قاضی پرونده، میسر شود. اقدامات مزبور به نحوی باید انجام شود که خود موجب اطاله دادرسی نباشد.

کد خبر 58716

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز