سخنگوی شورای شهر تهران درباره زمزمه‌های محصور کردن محوطه تئاتر شهر واکنش نشان داد و گفت: «بعد از محدود کردن فضای شهری در چهارراه ولیعصر با احداث زیرگذر برای عبور شهروندان پیاده، حصر تئاتر شهر تیر خلاص به قلب فرهنگی پایتخت است.»

تئاتر شهر

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران، علی اعطا با بیان اینکه درخواست هایی به شهرداری داده شده که محوطه تئاتر شهر محصور شود و جلساتی هم به این منظور تشکیل شده است، گفت: «رویکرد ما توسعه عرصه عمومی در شهر است و نهاد عمومی باید مدافع توسعه عرصه عمومی باشد»

او افزود: «همانطور که شورا از توسعه عرصه عمومی و فضاهای شهری دفاع می کند، شهرداری هم باید متناسب با رویکرد شورا، در عمل چنین کند.»

اعطا تاکید کرد: «نمی شود از یک سو، شعار ساماندهی ولیعصر و ثبت جهانی آن را مطرح کرد اما از سوی دیگر به تنگ تر کردن عرصه عمومی بلافصل آن چراغ سبز نشان داد؛ اینها با هم نمی خواند.»

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان  اینکه عرصه عمومی محدوده چهارراه ولیعصر قلب فرهنگی تهران است، اظهار کرد: «از این پیکر نیمه جان چه باقی مانده است؟ از سال ها پیش مردم به تونل های تنگ و تاریک زیرزمینی سوق داده می شوند و فضای شهر را از عابر پیاده گرفته شده است.»

اعطا با بیان اینکه اخیرا زمزمه حصر تئاتر شهر شنیده می شود، گفت: «گاهی برای توجیه موضوع هم از تعابیر زیباتری مثل تعیین حریم استفاده می شود. اما محوطه تئاتر شهر باید به عنوان بخشی از عرصه عمومی و فضای شهری به حیات خود ادامه دهد.»

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد که هیچ اقدامی در جهت محصور کردن و محدود کردن دسترسی آزادانه شهروندان قابل قبول نیست و شخصا با هر نوع محدود کردن عرصه عمومی به هر بهانه مخالفم.»

اعطا گفت: «اگر بحث ایمنی و امنیت مجموعه است، مگر در شهرهای توسعه یافته چه کار می کنند؟ چرخ را لازم نیست از ابتدا اختراع کنید؛ اگر دستگیره در یک ساختمان ارزشمند در وسط یک پارک به سرقت رفت، باید پارک را حصارکشی کرد؟»

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در ولیعصر علاوه بر تئاتر شهر فضاهای دیگری نیز هست که انتظار می رود به عرصه عمومی بپیوندد، خاطرنشان کرد: «برای مثال در محدوده باغ فردوس، چرا باید باغ خانه سینما محصور باشد؟ می توان همان باغ ایرانی را به میدانگاه باغ فردوس متصل کرد.»

او با بیان اینکه اینها املاک خصوصی نیستند، اظهار کرد: «فضاهای عمومی می تواند به بخشی از عرصه عمومی و فضای شهری تبدیل شود و کیفیت فضای شهری را برای عموم افزایش دهد.»

اعطا با بیان نمونه دیگری گفت: «دیواره هایی که فضاهای باز فرهنگستان هنر را چه در خیابان ولیعصر و چه در مجاورت خیابان فلسطین در خیابان برادران مظفر محصور کرده است، می تواند به فضای شهر بپیوندد.»

سخنگوی شورای شهر تهران در پایان تصریح کرد: «رویکرد ما توسعه عرصه عمومی در شهر است.»

زمزمه‌های محصور شدن تئاتر شهر| اعطا:این کار تیرخلاص به قلب فرهنگی پایتخت است

سخنگوی شورای شهر تهران درباره زمزمه‌های محصور کردن محوطه تئاتر شهر واکنش نشان داد و گفت: «بعد از محدود کردن فضای شهری در چهارراه ولیعصر با احداث زیرگذر برای عبور شهروندان پیاده، حصر تئاتر شهر تیر خلاص به قلب فرهنگی پایتخت است.»

به گزارش همشهری آنلاین، علی اعطا با بیان اینکه درخواست هایی به شهرداری داده شده که محوطه تئاتر شهر محصور شود و جلساتی هم به این منظور تشکیل شده است، گفت: نهاد عمومی باید مدافع توسعه عرصه عمومی باشد.»

او افزود: «همانطور که شورا از توسعه عرصه عمومی و فضاهای شهری دفاع می کند، شهرداری هم باید متناسب با رویکرد شورا، در عمل چنین کند.»

اعطا تاکید کرد: «نمی شود از یک سو، شعار ساماندهی ولیعصر و ثبت جهانی آن را مطرح کرد اما از سوی دیگر به تنگ تر کردن عرصه عمومی بلافصل آن چراغ سبز نشان داد؛ اینها با هم نمی خواند.»

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان  اینکه عرصه عمومی محدوده چهارراه ولیعصر قلب فرهنگی تهران است، اظهار کرد: «از این پیکر نیمه جان چه باقی مانده است؟ از سال ها پیش مردم به تونل های تنگ و تاریک زیرزمینی سوق داده می شوند و فضای شهر را از عابر پیاده گرفته شده است.»

اعطا با بیان اینکه اخیرا زمزمه حصر تئاتر شهر شنیده می شود، گفت: «گاهی برای توجیه موضوع هم از تعابیر زیباتری مثل تعیین حریم استفاده می شود. اما محوطه تئاتر شهر باید به عنوان بخشی از عرصه عمومی و فضای شهری به حیات خود ادامه دهد.»

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد که هیچ اقدامی در جهت محصور کردن و محدود کردن دسترسی آزادانه شهروندان قابل قبول نیست و شخصا با هر نوع محدود کردن عرصه عمومی به هر بهانه مخالفم.»

اعطا گفت: «اگر بحث ایمنی و امنیت مجموعه است، مگر در شهرهای توسعه یافته چه کار می کنند؟ چرخ را لازم نیست از ابتدا اختراع کنید؛ اگر دستگیره در یک ساختمان ارزشمند در وسط یک پارک به سرقت رفت، باید پارک را حصارکشی کرد؟»

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در ولیعصر علاوه بر تئاتر شهر فضاهای دیگری نیز هست که انتظار می رود به عرصه عمومی بپیوندد، خاطرنشان کرد: «برای مثال در محدوده باغ فردوس، چرا باید باغ خانه سینما محصور باشد؟ می توان همان باغ ایرانی را به میدانگاه باغ فردوس متصل کرد.»

او با بیان اینکه اینها املاک خصوصی نیستند، اظهار کرد: «فضاهای عمومی می تواند به بخشی از عرصه عمومی و فضای شهری تبدیل شود و کیفیت فضای شهری را برای عموم افزایش دهد.»

اعطا با بیان نمونه دیگری گفت: «دیواره هایی که فضاهای باز فرهنگستان هنر را چه در خیابان ولیعصر و چه در مجاورت خیابان فلسطین در خیابان برادران مظفر محصور کرده است، می تواند به فضای شهر بپیوندد.»

کد خبر 586958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار