همشهری آنلاین: استانداردهای جدید آموزشی مراکز علمی کاربردی تصویب و به آنها ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری،دکتر عبدا... افشار،معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود : به منظور هماهنگی در مدیریت و اداره مراکز آموزش علمی کاربردی و سهولت در انجام فرآیندهای کاری و نیز افزایش اثربخشی آموزش با تأکید بر اهداف آموزشهای عالی علمی کاربردی، حداقل زیرساخت آموزشی، ساختار سازمانی و سایر استانداردهای آموزشی مربوط به کلیه مراکز آموزشی علمی کاربردی در جلسه مورخ1/3/87 کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور تصویب و جهت اجرا به مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور ابلاغ شده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت:استانداردهای کلان آموزش های علمی کاربردی پیشتر براساس مصوبات جلسه شورای گسترش آموزش عالی کشور مورخ 12/12/85 و شیوه نامه اجرایی آن در تاریخ 28/12/85 تصویب و جهت اجرا از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ابلاغ گردید و ابلاغ اخیر از سوی دانشگاه، چارچوب اجرایی مصوبات فوق می باشد.

دکتر افشار افزود: پیش از ابلاغ این دستورالعمل، مبنای استانداردهای آموزشی دانشگاه، آئین نامه صدور مجوز دوره های علمی کاربردی مصوب جلسه دوازدهم مورخ 10/9/1380 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت:استانداردهای جدید در دو بخش زیر ساخت های آموزشی و نیروی انسانی تهیه و تنظیم شده است ، در بخش زیرساخت های آموزشی ، مراکز آموزشی علمی کاربردی فارغ از ماهیت دولتی، عمومی و خصوصی دردو قالب تولیدی – صنعتی و سایر مورد توجه قرار گرفتند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت:از نکات اساسی تصویب شده در این بخش، تبیین دقیق شرایط انتصاب پست‌های سازمانی مانند مدیر امور آموزشی و پژوهشی و مدیران گروه های آموزشی می‌باشد، همچنین به نمرات ارزیابی مراکز و میزان مشارکت آنها در تدوین یا بازنگری برنامه های درسی جدید و تدوین یا تألیف کتب علمی کاربردی در کنار تأمین زیرساخت‌های آموزشی جهت توسعه دوره های علمی کاربردی مراکز آموزشی توجه شده است.

دکتر افشار افزود: کلیه مراکز آموزش علمی کاربردی لازم است تا نیمه شهریور ماه سالجاری براساس ساختار سازمانی ابلاغی و متناسب با تعداد دانشجوی موجود مرکز و پست های سازمانی تعریف شده ، نسبت به اعلام نیروی انسانی شاغل در مرکز به همراه مستندات مربوطه در تهران به دفتر گسترش دانشگاه و در استانها به واحدهای استانی اقدام لازم انجام دهند ، در خصوص زیرسااخت‌های آموزشی نیز به کلیه مراکز آموزشی علمی کاربردی تا پایان سالجاری فرصت داده شده است تا نسبت به فراهم آوردن حداقل زیر ساخت آموزشی مذکور اقدام نمایند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: کلیه مراکز آموزش علمی کاربردی عمومی و خصوصی تا پایان شهریور ماه سال 1388 فرصت دارند تا حداقل زیر ساخت های آموزشی مذکور را به شکل ملکی و در اختیار مرکز فراهم نمایند.

کد خبر 58377

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز