طی چند ماه گذشته تابلوی قیمت‌ سیم‌کارت‌های گوناگون مدام دستکاری می‌شد.

 بعد از آن با روی کار آمدن سیم‌کارت‌های 150‌هزار تومانی(0910) ابتدا کفه بازار به سمت  تازه وارد‌ها خم شد اما  چند هفته‌ای نگذشته بود که سیم‌کارت‌های 0912 دوباره خود را بازیافتند.

در حال حاضر نیز بازار در یک ثبات نسبی به سر می‌برد.به گفته آگاهان بازار ، همان‌طور که  پیش‌بینی شده بود، با وجود تنوع  سیم‌کارت‌ها،‌ در حال حاضر توجه متقاضیان سیم‌کارت روی سیم‌کارت‌های همراه اول است.

این سیم‌کارت‌ها شامل سیم‌کارت‌های دائمی با کدهای 0912، 0910 و اعتباری 0919 می‌شود.

همچنین به گفته آنها با ورود سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، دیگر شاهد افزایش‌یا کاهش قابل توجهی در  نرخ‌ سیم‌کارت‌ها نخواهیم بود زیرا با آمدن این سیم‌کارت‌ها بخش قابل توجهی از بازار اشباع شده و پس از آن عامل دیگری برای بر هم زدن تعادل بازار وجود ندارد.

در مورد اعتباری‌های نیز  فروشنده‌ها معتقدند این اواخر در بازار روالی حاکم شده  است که مطابق آن، با انتشار اخباری نامشخص در  مقطعی از سال،  به ناگاه شایعه ارزان شدن سیم‌کارت‌ها  بازار را فرا می‌گیرد.

همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از کاربران، سیم‌کارت‌های خود را حراج کرده و  زیر قیمت بفروشند. این مورد نیز به نوبه خود در سطح وسیعی، باعث کاهش قیمت می‌شود. 

در حال حاضر نیز  به گفته‌  فروشند‌ه‌های سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول، قیمت خرید سیم‌کارت اعتباری اپراتور اول 29 تا 30 هزار تومان و فروش آن 33 تا 34 هزار تومان است.

کد خبر 58204

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان