دولت قصد دارد طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی را با توجه به برداشت گسترده قطر از این میدان با سرعت بیشتری به اجرا در‌آورد.

اختصاص بودجه خاص از محل درآمدهای نفتی از سوی مجلس بخشی از مشکلات مالی موجود در راه اجرای طرح‌های‌پارس جنوبی را حل کرده‌است. هفته گذشته قرارداد حفاری مراحل ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی با یک شرکت داخلی امضا شد.

با سهراب بهلولی قشقایی، مدیر مراحل ۱۷ و ۱۸ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • توسعه مراحل ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در چه مرحله‌ای است؟

در حال حاضر اجرای این مراحل طبق برنامه و بدون مشکل مالی ادامه دارد. مطالعات مهندسی این طرح انجام شده و مهندسی پیشرفته نیز در حال انجام است.

آماده‌سازی سایت خشکی نیز درحال پایان است. بخش‌هایی از تجهیزات مورد نیاز بخش خشکی و دریا نیز طبق برنامه خریداری شده است.

ساخت سکوهای لازم برای حفاری در خرمشهر توسط شرکت ایرانی‌ ای.او.‌ای.سی درحال انجام است.

یک سکو تا حدود ۳۰ درصد پایان یافته و سکوی دوم تا ۱۰ درصد انجام شده‌است و تا آبان‌ماه نخستین حفاری در این مراحل آغاز می‌شود.

  • مراحل ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی پیش از این به شرکت‌های داخلی واگذار شده بود چرا حفاری به این شرکت‌ها داده نشد؟

مراحل ۱۷ و ۱۸ بدون عملیات حفاری براساس قراردادی مهندسی تامین تجهیزات و ساخت به کنسرسیومی متشکل از ۳ شرکت داخلی واگذار شد که شامل  ایدرو، شرکت اویک و‌ای او‌ای سی واگذار شد که هریک بخش‌هایی از طرح را در خشکی و دریا انجام می‌دهند.

این قرارداد بدون عملیات حفاری به کنسرسیوم داخلی واگذار‌شده است. عملیات حفاری با ۲ شرکت دیگر امضاء می‌شود. در مرحله ۱۷ و ۱۸ باید ۴ سکوی حفاری نصب شود که ۲ شرکت دیگر باید در حفاری طرح مشارکت کنند.

حفاری بخش نخست به شرکت ملی حفاری واگذار‌شده و حفاری بخش دوم این مراحل به شرکت دیگری واگذار‌می شود.

  • آیا شرکت دوم مشخص شده است؟خارجی یا داخلی است؟

بله این شرکت مشخص شده و‌به‌زودی قرارداد دوم حفاری این مراحل در پارس جنوبی امضا می‌شود. این قرارداد به‌زودی با یک کنسرسیوم داخلی و خارجی امضا ‌می‌شود.

کد خبر 56984

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار