همشهری آنلاین: آئین‌نامه کاربردی شدن کارت ملی که در جلسه‌ 15/2/87 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد مواد 2 و 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی تصویب شد،جزئیات کاربردی شدن کارت ملی را مشخص کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، آئین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی به شرح زیر است:

ماده 1- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (‌2) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ‌ 1/4/1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای 16 سال قرار دهند.

ماده 2- دستگاه‌های مذکور در‌ ماده(1)‌ این آئین‌نامه مظوفند از تاریخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی کرده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضا کننده خدمات است، کارت شناسایی ملی را به عنون جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.

تبصره - با توجه به کارکرد الکترونیک بارکدهای چاپ شده در کارت‌ها، دستگاه‌های یاد شده می‌توانند برای افزایش دقت و سرعت از بارکد خوان استفاده کنند.

ماده3- وزارتخانه‌‌‌های آموزش و پرورش، علوم‌، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی موظفند از تاریخ 1/4/1387 ثبت‌نام دانش‌آموزان، دانشجویان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بالای 16 سال را با ارائه کارت شناسایی ملی به انجام رسانند.

ماده 4- دستگاه‌های مذکور ماده (1) این آئین‌نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 سامانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی تشکیل و سامان دهند که هر فرد با شماره‌ ملی قابل شناسایی بوده و گردش اطلاعات کارت شناسایی ملی اشخاص (‌شامل مشخصات فردی، شماره ملی و کد پستی) بین دستگاه‌های ذی‌صلاح بر مبنای شماره ملی انجام شود.

تبصره ـ گردش اطلاعات مذکور بین دستگاه‌های یاد شده مطابق دستور‌العملی خواهد بود که حسب مورد به امضای بالاترین مقام دستگاه‌های مربوط می‌رسد.

ماده 5 ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات لازم در خصوص ویژگی‌های کارت شناسایی ملی و نحوه تشخیص اصالت آن را برای آشنایی کارکنان دستگاه‌های ذی‌ربط با رعایت طبقه‌بندی لازم در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 6 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به کلیه هموطنان در داخل و خارج از کشور برای کاربردی نمودن کارت شناسایی ملی همکاری لازم را معمول دارند.

ماده 7 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استان‌ها و شهرستان‌ها ملکفند امکان دسترسی بر خط به آمار و اطلاعات فعالیت‌های خود را به ترتیب برای استاندار و فرماندار فراهم کنند.

تبصره - دستور‌العمل اجرایی این ماده توسط وزیر کشور تهیه و به تایید رئیس جمهور می‌رسد.

ماده‌ 8 - وزارت کشور موظف است اعتبار مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در بودجه سنواتی سازمان ثبت احوال کشور پیش بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

ماده 9- اعتبار نخستین کارت‌های شناسایی ملی صادره طی سال 1380 تا پایان سال‌ 1389 و کارت‌های صادره طی سال‌ 1381 تا پایان سال 1390 تمدید می‌شود.

ماده 10- ارائه اطلاعات تحصیل شده به موجب این آئین‌نامه به غیر از مراکز و اشخاصی که قانون تعیین کرده است مشمول مجازات مقرر در ‌ قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1375 ـ خواهد بود.

کد خبر 55766

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار