مجموع نظرات: ۰
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸۵ - ۰۵:۳۷
۰ نفر

آخرین نتایج آمارگیری درمورد شرایط و چگونگی عبور مرور در شهر تهران به منظور برنامه ریزی، طراحی و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه حمل و نقل و ترافیک اعلام شد.

به گزارش خبرنگار همشهری یکی از مؤلفه های اصلی در این آمارگیری مربوط به مشخصات سفر و نحوه تبادل آن در شبکه است که شامل جنسیت، هدف سفر، مبدأ و مقصد سفر، وسیله مورد استفاده، خصوصیات استفاده کننده و... است که به برخی از نتایج حاصل از این آمارگیری به نقل از شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اشاره می‌شود.

به گفته افندی زاده، مدیرعامل این شرکت، خصوصیات ساکنین یک محدوده بر هدف سفر، زمان سفر و... اثرگذار است.

وی به آخرین نتایج آمارگیری در این باره اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۳۴ درصد ساکنین تهران شاغل، ۳۰ درصد محصل اعم از دانش آموز و دانشجو و ۲۴ درصد خانه دار و حدود ۱۲ درصد خارج از سه گروه اصلی ذکر شده قرار دارند.

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک بیشترین سهم جمعیت تهران را در منطقه ۴ و پس از آن منطقه ۱۵ و کمترین سهم جمعیت را ساکن در مناطق ۲۲ و ۹ اعلام کرد و اظهار داشت: مشاهده می شود که ۶۲ درصد ساکنین تهران فاقد گواهینامه رانندگی و نزدیک به ۳۲ درصد دارای گواهینامه پایه ۲ هستند.

در این میان متوسط نرخ مالکیت سواری ساکنین تهران ۱۶۹ سواری به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر است که بیشترین نرخ با ۳۲۲ سواری در منطقه ۳ و کمترین با ۸۸ سواری مربوط به منطقه ۱۷ است. به گفته افندی زاده، از بین کلیه دارندگان سواری بیش از ۱۳ درصد اعلام کرده‌اند که از سواری خود به عنوان مسافرکش هم استفاده می‌کنند که ساکنین منطقه ۱۵ با ۲۶ درصد در این زمینه بیشترین سهم را دارا هستند.

وی ادامه داد: باتوجه به مطالعات انجام شده در ۱۰ سال گذشته مشاهده شده است که طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ تعداد سفرهای سواره ساکنین تهران ۲۰ درصد رشد داشته است که از این میان رشد سفر با سواری شخصی ۴۶ درصد، با تاکسی و مسافرکش و آژانس ۳۶ درصد و با اتوبوس واحد و مترو ۱۸ درصد بوده است اما جابه جایی با سایر وسیله ها در طی بازه زمانی کاهش یافته است.

این مقام مسئول گفت: متوسط نرخ سفر به ازاء هر نفر در بین ساکنین تهران ۳/۱۶ سفر است که میان اقشار مختلف متفاوت است به گونه ای که باتوجه به سه گروه اصلی ذکر شده مشاهده می‌شود که متوسط نرخ شاغلین ۵۷/۲ سفر به ازاء هر فرد شاغل، نرخ سفر محصلین ۲۱/۱ و نرخ سفر خانم های خانه دار ۱۹/۱ سفر است. در ضمن متوسط نرخ سفر دارندگان گواهینامه تقریبا دو برابر سایرین برآورد شده است.

در زمینه وسیله استفاده شده برای انجام سفر که حائز اهمیت فراوان در مطالعات ترافیکی و برنامه ریزی شهری است افندی زاده می‌گوید: سهم سواری ۵/۳۲ درصد، سهم تاکسی و مسافرکش ۸/۲۴ درصد، سهم اتوبوس واحد ۴/۲۰ درصد، سهم مترو ۳/۲ درصد، سهم سرویس ۹درصد، سهم مینی بوس خطی ۴ درصد و سهم موتورسیکلت ۷ درصد است.

وی درباره هدف سفر یادآور شد: سفرهای خانه ابتدا و هیچ سرخانه ۹/۴۵ و سفرهای به مقصد خانه ۱/۵۴ درصد از سفرهای سطح شهر را به خود اختصاص می‌دهند. (سفرهای خانه ابتدا و هیچ سرخانه به مقاصد مختلفی انجام می شوند نظیر شغلی، تحصیلی، آموزشی، خرید کالا، تفریحی و...).

وی ادامه داد: نزدیک به ۳۰ درصد سفرها نیاز به مکانی برای پارک وسیله نقلیه دارند که از این تعداد ۴۹ درصد جنب خیابان های اصلی و فرعی، ۱۵ درصد در پارکینگ های عمومی، ۳۳ درصد از پارکینگ محل کار و ۳ درصد از پارکومتر و کارت پارک استفاده کرده اند.

وی در زمینه زمان سفرهای انجام شده گفت: ساعت اوج شروع سفرها ساعت ۸-۷ صبح با بیش از ۱۲ درصد، ساعت اوج ظهر ۱۳-۱۲ با کمتر از ۷ درصد و اوج عصر ۱۸-۱۷ با بیش از ۷ درصد است که بیان کننده اهمیت ساعت اوج صبح به عنوان بحرانی ترین زمان عبور و مرور است.

کد خبر 4750

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز