مجموع نظرات: ۰
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۶:۱۴
۰ نفر

همشهری‌آنلاین: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها کتاب تحقیق در جامعه اطلاعاتی را منتشر کرد

نویسندگان تحقیق در جامعه اطلاعاتی هیو مک‌کی است که این کار را با همکاری وندی میپلز و پال رینولدز انجام داده است. این کتاب را رامین کریمیان ترجمه کرده است. قطع کتاب وزیری است. سایر مشخصات کتاب هم از این قرار است:

چاپ اول: 1386، شمارگان: 2000 نسخه، تعداد صفحات: 205، قیمت: 2000 تومان، پخش: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، انتشارات دستان
به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، فاطمه کیهان مدیر انتشارات دفتر با اعلام این خبر گفت: کتاب تحقیق در جامعه اطلاعاتی اثر هیو مک‌کی با همکاری وندی میپلز و پال رینولدز و با ترجمه رامین کریمیان که در هفت فصل تدوین یافته است، منتشر شد.
وی گفت: در بحث جامعه اطلاعاتی سه مضمون را می‌توان مشخص کرد، نخست، اهمیت یافتن فرهنگ است، که بازتاب آن در گسترش مالکیت و استفاده از طیفی از فن‌آوری‌های فرهنگی مشهود است. دوم، دگرگونی‌هایی است که در عرصه‌های اقتصاد و ماهیت کار و الگوهای نابرابری پدید آمده است. سوم هم یک بُعد فضایی و زمانی است: رشد و گسترش خارق‌العاده فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث شده است که شکل‌بندی تازه‌ای از زمان و فضا تجربه شود.
ما این دگرگونی‌ها را چگونه باید بفهمیم؟ کم نیستند مفسرانی - از آن جمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و آینده‌پژوهان - که بر این باورند که اغتشاش اجتماعی مشخصه جامعه ماست. دانشمندان علوم اجتماعی نیز به مسائل مشابه می‌پردازند.
این کتاب مقدمه‌ای است بر برخی مسائل و راه‌های عملیِ انجام پژوهش‌های اجتماعی.
هدف این کتاب شناساندن علوم اجتماعی در عمل است. دانشمندان علوم اجتماعی در پی فهم جامعه از طریق به کار بردن ارزش‌ها و فنون گردآوریِ داده‌هایند. مقصود و منظور این کتاب غنی‌تر کردن مطالعه علوم اجتماعی با شناساندن روش‌های تحقیق و روش‌شناسی‌هایی است که چارچوب‌های لازم را برای سنجش و اجرای تحقیق درباره جامعه اطلاعاتی فراهم می‌آورند.
همچنین وی افزود: این کتاب حاوی هفت فصل و یک نتیجه‌گیری است. فرهنگ توصیفی اصطلاح‌ها، واژه‌نامه و منابع و مآخذ پایان بخش کتاب است.
فصل یکم کتاب با عنوان ”جامعه اطلاعاتی: تداوم یا تغییر؟“ درآمدی است مفصل به جامعه اطلاعاتی که در آن گفتمان جامعه اطلاعاتی معرفی و به این امر توجه شده است که معنای جامعه اطلاعاتی در خانه، در محل کار، در جنگ و در نظارت و مراقبت کدام است.
فصل دوم با عنوان "نظریه‌های جامعه اطاعاتی" به جزئیات بیشتری می‌پردازد و خاص‌تر است. این فصل به بررسی آثار دو دانشمند علوم اجتماعی اختصاص دارد که احتمالاً بسیار بیش از دیگران به تعریف و تعیین عوامل دخیل در بحث‌های مرتبط با جامعه اطلاعاتی پرداخته‌اند – این دو دَنیل بِل و مانوئل کستلز هستند که اولی جامعه‌شناس و دومی نظریه‌پرداز مسائل شهری است.
فصل سوم با عنوان "علوم اجتماعی و جامعه اطلاعاتی" ضمن مشخص ساختن رئوس مباحث مرتبط با جامعه اطلاعاتی برخی وجوه اصلی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی را معرفی می‌کند. این فصل روش اندیشیدن در علوم اجتماعی را با فهم متعارف مقایسه می‌کند و به بررسی پیوندهای میان نظریه، داده‌ها، و ارزش‌ها در فرایند پژوهش می‌‌پردازد.
فصل چهارم با عنوان "پژوهش درباره جامعه اطلاعاتی: روش‌ها و روش‌شناسی‌ها" بنیان‌های فلسفی روش‌های تحقیق اجتماعی را بررسی می‌کند. این فصل به روش‌شناسی‌های تحقیق می‌پردازد.
فصل پنجم با عنوان "فرهنگ، بازنمایی و هویت‌ها" به معرفی و بررسی بحث‌های مرتبط با فرهنگ، بازنمایی و هویت می‌پردازد. این فصل رشد و گسترش رسانه‌ها و اهمیت فرهنگ، اشباع فزاینده جامعه با تصویرها و نمادها و نیز اهمیت جامعه اطلاعاتی برای امکانات تازه و برداشت‌های مختلف از هویت را در مد نظر قرار می‌دهد.
فصل ششم با عنوان "الگوهای جدید کار و نابرابری" به تمجید ساختار کار برمبنای کار دَنیل بل، که در فصل دوم تشریح شده است، و الگوهای دگرگون‌شده نابرابری توجه دارد.
فصل هفتم با عنوان "تغییر ترکیب‌بندیِ زمان – فضا" به سومین و آخرین مضمون مباحث مرتبط با جامعه اطلاعاتی، یعنی تغییر ترکیب‌بندی و رابطه فضا و زمان می‌پردازد. این فصل مبتنی است بر کار امانوئل کستلز.
نتیجه‌گیری کوتاه پایانی بین موضوعات کتاب پیوند برقرار کرده است و خواننده را متوجه موضوعیت و اهمیت علوم اجتماعی در درک جامعه اطلاعاتی می‌کند.
کیهان در توضیح بیشتر این کتاب اعلام کرد: این کتاب درآمدی است هم بر مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی و هم بر کارِ پژوهش اجتماعی که خواننده را در درک برخی از موضوع‌ها که در گردآوردن و تحلیل داده‌ها و نیز در درانداختن بحث و جدل در علوم اجتماعی به کار می‌آیند، یاری می‌کند. این کتاب درآمدی است بر روش‌شناسی و روش‌های تحقیقی، و نقش علوم اجتماعی را در درک از جامعه اطلاعاتی توضیح می‌دهد.

کد خبر 43570

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار