رییس جمهور در دیدار با رییس اتحادیه جهانی بین‌المجالس گفت: معتقدیم با گفتگو و تعامل می‌شود مسایل را حل و دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کرد، مگر آنکه عده‌ای قصد بی‌عدالتی و اصرار به ستم ورزی داشته باشند.

به گزارش ایرنا به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد افزود: منطق جمهوری اسلامی ایران در مسایل بین‌المللی، منطق گفتگو و مذاکره است.

وی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران، کشوری‌است که بیشترین آسیب‌ها را از جنگ‌های متعدد در منطقه خاورمیانه متحمل شده و پایه‌گذار هیچ بحران و ناامنی نبوده‌است.

احمدی نژاد با اشاره به مشکلات متعددی که امروز دنیا باآنها مواجه است ، گفت: حل ریشه‌ای این مشکلات، تنها راه ایجاد ثبات و آرامش است.

وی تاکید کرد: برای حل ریشه‌ای مشکلات باید از منظر عدالت و احترام به کرامت انسانها به جهان نگاه شود.

احمدی نژاد تصریح کرد: آمریکا و انگلیس با ادامه مناسبات پس از جنگ جهانی دوم قصد دارند با ایجاد اختلاف و تفرقه میان کشورهای مستقل نظیر کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه خاورمیانه ، منافع نامشروع خود را از هرگونه گزندی در امان دارند .

رییس جمهوری گفت: اروپا و کشورهای منطقه خاورمیانه به دلیل همسایگی جغرافیایی و روابط دیرینه، منافع مشترک بسیاری دارند که امنیت یکی از آنهاست.

وی تاکید کرد: باید با رفتاری هوشمندانه نظیر رفتاری که برخی کشورهای اروپایی در قبال مسایل عراق و لبنان در پیش گرفتند، به ایجاد صلح و امنیت بر پایه عدالت، در خاورمیانه و جهان کمک کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه مناسبات جهانی درحال حاضر وضع مطلوبی ندارد، بر ضرورت تقویت سازمان ملل متحد برمبنای تحقق عدالت برای همه کشورها تاکید کرد.

رییس جمهوری اضافه کرد: تازمانی که آمریکا مخالفان خود را با ابزار شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهدید می‌کند و خود را دادستان و قاضی این شورا می‌داند، این سازمان کارایی لازم راندارد و همانطور که مشخص است ، در ایجاد صلح و آرامش و ثبات در جهان و ادای وظایف قانونی خود ناتوان است.

"پیر فردیناندو کازینی" رییس اتحادیه جهانی بین المجالس نیز در این دیدار با تاکید بر نقش بسیار مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه گفت: جامعه بین‌الملل برای ایجاد ثبات و آرامش به ایران نیازمند است و تصور این که بتوان برای معضلات خاورمیانه راه حلی را بدون نظر ایران پیدا کرد، تصوری نادرست است.

رییس اتحادیه جهانی بین المجالس گسترش چند جانبه گرایی از طریق تقویت سازمان ملل متحد را یکی از راههای برون رفت از مشکلات کنونی جهانی دانست .

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها نیز پذیرفته‌اند که یکجانبه‌گرایی آنان از جمله در موضوع عراق نتیجه مثبتی در برنداشته و آمریکا نتوانسته است برای ایجاد ثبات و امنیت در عراق راه حلی بیابد.

کد خبر 3804

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار