بررسی لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در مجلس، پایان یافت.

به گزارش همشهری، بررسی این لایحه 25 ماده‌ای از 3 هفته پیش در مجلس آغاز شده بود و دیروز نمایندگان با بررسی مواد دیگری از آن به کار بررسی آن پایان دادند.

با تصویب مجلس، دولت مکلف شد از تولید و ورود مصالح ساختمانی غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری کند.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شد نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و درصورت نیاز به واردات، ‌مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کند و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

مجلس همچنین دولت را مکلف کرد از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقای کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی-اسلامی در همه‌ طرح‌های شهرسازی، ‌معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

همچنین با تصویب مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی موظف شد، برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی موضوع ماده(4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت 3 ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

بر این اساس وزارت کار باید به گونه‌ای عمل نماید که حداکثر پس از 5 سال از اجرای این قانون همه‌ کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند.

بر اساس مصوبه مجلس همچنین دولت مکلف شد همه‌ تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل 12 درصد مالیاتی که اراضی بایر که کاربری مسکونی شده است در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند.

همچنین مجلس، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد از همه‌ سازندگان مسکن از کارکنان ثابت بر اساس قانون تأمین اجتماعی و کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه دریافت و حساب مربوطه را صادر نماید.

با تصویب مجلس آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کد خبر 37840

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار